Kūrybinis konkursas „Lietuviškos istorijos: pasakojimai apie kalbą“

Lietuvių kalbos draugija, „Lituanistų sambūris“, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kviečia dalyvauti kūrybiniame konkurse „Lietuviškos istorijos: pasakojimai apie kalbą“.
Organizatoriai laukia mokinių (5–12 kl.) ir suaugusiųjų
Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių autorių darbų.
Laukiami darbai – laisvos formos rašytiniai pasakojimai apie įvairią asmeninę patirtį, susijusią su lietuvių kalba, mintys apie savo santykį su lietuvių kalba, jos vietą ir vertę dabartiniame ir ateities pasaulyje.
Noveles, esė, pokalbius, laiškus, pasakojimus ir kitokius įvairaus žanro ir stiliaus tekstus galima siųsti konkurso organizatoriams iki 2021 m. gegužės 7 d.
Darbai siunčiami ir konsultacijos teikiamos el. paštu
kalba.konkursas@gmail.com (plačiau žr. nuostatuose,
pridedamuose prie šio pranešimo).
Įdomiausių, originaliausių darbų autoriai bus pakviesti dalyvauti baigiamajame renginyje ir apdovanoti organizatorių bei rėmėjų prizais.
2021 LKD LS LLTI konkursas
Konkursas-01

 

Konkursas-02

Trys org