Kviečia 21-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Tekstas ir lingvistika“

Spalio 13 d. Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedra drauge su Latvijos universiteto Latvių kalbos institutu rengia 21-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Tekstas ir lingvistika“, skirtą teksto tyrimams ir dedikuotą Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms.

Dalyvių anketos ir pranešimų tezės priimamos iki 2017 m.spalio 2 d..

Tezes (1200–2200 spaudos ženklų) lietuvių, latvių, anglų arba rusų kalba siųsti el. paštu lklkk@su.lt (tezės nebus redaguojamos).

Orientacinė tematika:

teksto semiotika;

teksto poetikos analizė;

tekstų tipologija;

teksto lygmenų kodifikavimas;

stilius, postilis, žanras (specifika, raiška);

meniniai, nemeniniai tekstai;

sakytinis, rašytinis tekstas (diskursas, komunikatas);

„vyriškasis“, „moteriškasis“ kalbėjimas;

tekstai ir kontekstai;

kalbėjimo (šnekos) aktai;

teksto kalbos etika;

teksto generavimas ir dekodavimas;

teksto analizės metodai, būdai;

teksto vertimas, redagavimas, mokymas;

tekstų istorija;

konceptualiosios metaforos ir kt.

Mokslinių pranešimų pagrindu parengtus straipsnius, recenzentų įvertintus teigiamai, numatoma publikuoti Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto tęstiniame mokslo leidinyje Acta humanitarica universitatis Saulensis, kuris yra referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse „Index Copernicus“ ir ,,MLA International Bibliography“.

Pageidautina parengtus straipsnius atvežti į konferenciją. (Reikalavimus žr. http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=19917&lang=lt)

Konferencijos dalyvio mokestis 75 € mokamas registruojantis. Mokestis skiriamas straipsnių publikavimo išlaidoms padengti.

Konferencijos organizatorių adresas: Šiaulių universitetas, Lietuvių kalbotyros, lieteratūros ir komunikacijos katedra, P. Višinskio g. 38, LT-76352 Šiauliai. Tel. (8 41) 59 57 85, el. paštas: lklkk@su.lt

SU logo