Kviečiame dalyvauti 4-ojoje tarptautinėje mokslinėje Aleksandro Vanago konferencijoje

Maloniai kviečiame dalyvauti 4-ojoje tarptautinėje mokslinėje Aleksandro Vanago konferencijoje „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“.
Konferencija vyks 2019 m. lapkričio 7–9 d. Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius.

Vizualizacija-Vanago-konferencijai-1

Pranešimų temos

 • Tikriniai žodžiai kaip lituanistikos, baltistikos ir indoeuropeistikos tyrimų objektas
 • Onimai istorinėje erdvėje
 • Tikrinių žodžių raida, daryba, kilmė
 • Tikrinių žodžių funkcionavimas ir dabartinė vartosena
 • Onimai skaitmeninėje erdvėje
 • Mąstymo erdvė onimijoje
 • Istorinės, kultūrinės ir gamtinės erdvės raiška onimuose
 • Teorinė onomastika
 • Onimai kalbų kontaktų aspektu

Kviestiniai pranešėjai

 • dr. Laimute Balode (Suomija)
 • PD habil. dr. Harald Bichlmeier (Vokietija)
 • habil. dr. Urszula Bijak (Lenkija)
 • habil. dr. Marina V. Golomidova (Rusija)
 • dr. Staffan Nyström (Švedija)
 • Peeter Päll (Estija)
 • dr. Valéria Tóth (Vengrija)

Konferencijos kalbos: lietuvių, latvių, anglų.

Plenarinio posėdžio pranešimų trukmė – 30 min.
Pranešimų trukmė – 20 min.

Tezių apimtis
1500–2000 spaudos ženklų.

Panešėjų anketas ir tezes prašome siųsti e. paštu avk@lki.lt

Kvietimas

Pranešėjo anketa

Pranešimo tezių forma

Išsamiau čia

LKI