Kviečiame dalyvauti Lietuvių kalbos draugijos XIX suvažiavime

Skelbiame LKD valdybos šįryt patvirtintą balandžio 27 d. vyksiančio suvažiavimo darbotvarkę. Kviečiame dalyvauti visus LKD narius. Jei dar nesate LKD nariai, bet domitės šios visuomeninės organizacijos veikla, išsamesnės informacijos prašytume teirautis el. paštu lkdraugija@gmail.com

DĖL LIETUVIŲ KALBOS DRAUGIJOS XIX SUVAŽIAVIMO

2019 m. balandžio 27 d. (šeštadienį) Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (Universiteto g. 5, SP1 aud.) vyks Lietuvių kalbos draugijos XIX suvažiavimas. Auditorija yra Užsienio kalbų instituto pastate, Simono Daukanto kieme.

Pagal įstatus suvažiavime svarstomi tik į darbotvarkę įtraukti klausimai. Siunčiame Jums preliminarią suvažiavimo darbotvarkę.

Suvažiavimą turime baigti numatytu laiku, tad visų, ketinančių dalyvauti diskusijose, prašytume parengti trumpas ir konkrečias kalbas.

 

10.30–10.55 dalyvių registravimas.

11.00–11.20 eilės Lietuvai (skaito Juozas Šalkauskas).

11.20–11.30 suvažiavimo pradžia, organizaciniai klausimai.

11.30–11.45 LKD veiklos ataskaita.

11.45–12.00 diskusijos dėl LKD veiklos ataskaitos ir ataskaitos tvirtinimas.

12.00–12.15 LKD revizijos komisijos ataskaita, šios ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

12.15–12.30 kavos pertrauka.

12.30–12.50 kalbos tvarkybos ir kalbos priežiūros aktualijų apžvalga (VLKK atstovai).

12.50–13.15 diskusijos dėl kalbos tvarkybos ir kalbos priežiūros aktualijų apžvalgos.

13.15–13.35 mokyklinės lituanistikos ir lituanistinio švietimo aktualijų apžvalga („Lituanistų sambūrio“ atstovai, Vilma Leonavičienė).

13.35–14.00 diskusijos dėl mokyklinės lituanistikos ir lituanistinio švietimo aktualijų apžvalgos.

14.00–14.20 LKD ir VKI atlikto naujųjų mikrotoponimų tyrimo apžvalga (Rita Urnėžiūtė).

14.20–14.30 diskusijos dėl naujųjų mikrotoponimų tyrimo apžvalgos.

14.30 suvažiavimo pabaiga.

 

Pagal LKD įstatus suvažiavime turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė narių. Maloniai prašome skyrių ir grupių vadovų iki suvažiavimo patikslinti narių sąrašus ir pasirūpinti, kad Jūsų skyriams ar grupėms būtų deramai atstovaujama. Skyriai, turintys juridinio asmens statusą, siunčia delegatą ar delegatus.

Lietuvių kalbos draugijos valdybos pirmininkė
prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė

Rita Urnėžiūtė
mob. tel. 8 616 70 991

 LKD XIX kvietimas 2019 04 11

LKD XIX-kvietimas