Kviečiame į forumą „Greimo aktualumas“

Š. m. birželio 8 d., 16 valandą, Vilniaus Mokytojų namuose (Vilniaus g. 39) įvyks forumas „Greimo aktualumas“, kuriame mokslininkai Kęstutis Nastopka, Jūratė Levina, Dainius Razauskas ir Darius Kuolys svarstys, kokiomis idėjomis, įžvalgomis, nuostatomis Algirdas Julius Greimas išlieka svarbus mums, kaip provokuoja ir ragina atsišaukti mūsų dienų visuomenę.

Į forumą vilniečius, o ypač mokytojus, gimnazistus, studentus, kviečia Lituanistų sambūris, Lietuvos istorijos mokytojų asociacija, Lietuvos Sąrašas ir Mokytojų namai.

Algirdas Julius Greimas:

„Nužmoginto žmogaus problema, iš kurios išplaukia visos kitos, yra vienintelė nuolat aktuali problema. <…> Kalbant apie Lietuvos gerbūvį, jos ateitį – vienintelis išeities taškas – pats biedniausias lietuvis. <…> Susirūpinimas Lietuvos ateitimi verčia atmesti, ekonominėje plotmėje, bet kokios liberalistinės santvarkos galimybes.“ 1956 m.

„Lietuvių tautai pirmiausia reikėtų išmokti racionalizuoti – protu, o ne jausmais pagrįsti visas žmogiškąsias ir tautines vertybes. Išmokti kritiškai į save pažvelgti ir, kas sunkiausia, tą savo paties kritišką žvilgsnį atlaikyti. Kuo daugiau sąmoningumo!“ 1958 m.

AJG