Kviečiame į projektą „Lituanistų sambūris“ mokiniams ir mokytojams

Mieli abiturientai, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai,
pradedame projektą
LITUANISTŲ SAMBŪRIS MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS.
Projekto tikslinė grupė
– abiturientai bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai.
Susiklosčius COVID-19 pandeminei situacijai ir ugdymo procesui persikėlus į virtualią erdvę, abiturientams iškyla poreikis likviduoti ugdymo(si) spragas, kaip ir jų mokytojams – profesionaliai per trumpą laiką parengti mokinius brandos egzaminams.
Projekto veiklomis padėsime įsisavinti vidurinio ugdymo programos lietuvių kalbos ir literatūros kursą bei kuo geriau pasirengti brandos egzaminams.

Projekto tikslas ir uždaviniai: suteikti kompetentingą pagalbą abiturientams sėkmingai išlaikyti brandos egzaminus ir pasirinkti tolesnę mokymosi perspektyvą bei padėti mokytojams paįvairinti jų ugdymo procesą papildoma metodine medžiaga, skatinat mokslininkų ir pedagogų – praktikų bendradarbiavimą:

  • Organizuoti rašinio rašymo ir kalbos vartojimo nuotolines konsultacijas;
  • Sukurti ilgalaikius teminius video įrašus, skirtus savarankiškam rašinio rašymo įgūdžių tobulinimui;
  • Parengti temines tinklalaides, skirtas literatūros kurso žinioms pagilinti.

Informacija apie projekto veiklas ir jų vykdymo laiką bus skelbiama Lituanistų sambūrio svetainėje www.lituanistusamburis.lt skiltyje „Naujienos“. Registracija į seminarus ir konsultacijas:

Registracija mokytojams:

https://forms.gle/3s8yD1wXUvHkpeEA6

Registracija mokiniams:

https://forms.gle/3nFdExnHqMzCnyiU8

 Konsultacijos abiturientams

 Seminarai mokytojams

Lituanistų sambūris