Kvietimas

Rugsėjo 11 d., pirmadienį, 18 val. kviečiame į Tomo Venclovos 80-mečio vakarą „Apie laiką, viltį ir poeziją. Dialogas su Tomu Venclova“. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje organizuojama diskusija kvies apmąstyti T. Venclovos – poeto, akademiko, publicisto, visuomenės veikėjo – indėlį į kultūrą, jo darbų bei minties tęstinumą šiandieninėje Lietuvoje.

Diskusijoje dalyvaus:

TOMAS VENCLOVA,
PAULIUS GRITĖNAS,
VIRGINIJA CIBARAUSKĖ,
DONATAS PUSLYS,
SAULIUS VASILIAUSKAS.

Diskusiją moderuos dr. AURIMAS ŠVEDAS.

Literatūros kritikė VIRGINIJA CIBARAUSKĖ, dialogo su T. Venclova dalyvė:

„Tomas Venclova man pirmiausia – poetas, kurio kūryboje paradoksaliu būdu dera skaidrios klasikinės (norisi sakyti – apoloniškos) formos ir nuolatinis abejojimas jomis, jų tvarumu, o aukštosios kultūros ženklai persipina su nuorodomis į asmeninę biografiją, intymias patirtis. Skaitant kaskart kyla klausimas, kaip galima suderinti tokius, atrodo, skirtingus polius? Ir tik vėliau, jau studijuodama doktorantūroje sužinojau, kad Tomas Venclova taip pat ir vienas pirmųjų semiotikų Lietuvoje, jo dėka čia apsilankė ir paskaitą apie struktūrinės meninio teksto analizės principus skaitė garsusis Jurijus Lotmanas.“

Portalo „Bernardinai“ vyr. redaktorius DONATAS PUSLYS, dialogo
su T. Venclova dalyvis:

„Tomas Venclova man yra paribio žmogaus idealas. Žmogus, tvirtas savoje tapatybėje, tačiau kartu tiesiantis tiltus per sienas, kurios mus padalino dėl istorijos, ideologijų, religijos, tautybės ar kitų priežasčių. Kitame matyti ne karikatūrą, ideologijos atspindį, kraujo grupę, kalbą, o visų pirma žmogų – tai yra visos jo kūrybos esencija. Prisimindamas Tomą Venclovą, visada grįžtu prie jo lūžinio eilėraščio „Hidalgo“, bylojančio apie donkichotišką pareigą nesirinkti atsargių žodžių liudijant tiesą, mylėti netausojant savęs. Ir nesvarbu, kad už visa tą didį vargą galbūt tebus atlyginta purvina planetos pakele.“

LLTI doktorantas SAULIUS VASILIAUSKAS, dialogo su T. Venclova dalyvis:

„Koncentruota, nugludinta, rašytojo dėmesį žodžio semantikai, teksto kompozicijai ir vidiniam ritmui liudijanti, Tomo Venclovos poezija įgyja papildomo aktualumo šiandien, kada vis dažniau tenka vaduotis iš informacijos perviršio, fragmentiškumo ir populizmo spąstų. Skaitydamas ją (ar ne mažiau svarbius poezijos vertimus) tarytum naujai (at)pažįstu kalbą, imu kreipti dėmesį į tuos aspektus, kurių pasigendu dalies kitų šiuolaikinių poetų kūryboje.“

15min žurnalistas, apžvalgininkas PAULIUS GRITĖNAS, dialogo su T. Venclova dalyvis:

„Tomas Venclova yra vienas didžiausių autoritetų ne tik poetiniame pasaulyje, bet ir Lietuvos socialinėje-kultūrinėje kritikoje. Jo kritinis mąstymas buvo ir yra paguoda lietuviui, reginčiam Lietuvą pasauliniame kontekste, norinčiam atrasti Lietuvos kultūros vietą Europos kultūros kloduose. T.Venclova mane išmokė matyti kultūrinį horizontą ir nepasiduoti pagundai šlovinti tik tai, kas šiapus pačių baimingai pasistatytų sienų, ginančių nuo kitokio požiūrio, kitokios patirties, abejonės.“

Kultūros istorikas, publicistas AURIMAS ŠVEDAS, diskusijos su T. Venclova moderatorius:

„Aš nuolat grįžtu ties Tomo Venclovos tekstais. Man labai svarbus šio poeto, kultūros tyrinėtojo ir publicisto raginimas vertinti šiuolaikinį pasaulį ne kaip grėsmę, o kaip kultūrų polilogą, į kurį privalo įsitraukti ir Lietuvos visuomenė; nuolatinis poreikio žvelgti į Lietuvoje vykstančios procesus iš tam tikros perspektyvos deklaravimas; būdinybės užsiimti kritine įvairių visuomenės ir kultūros provincialumą signalizuojančių reiškinių refleksija aktualinimas; pagaliau – persergėjimas neiškelti tautos kategorijos aukščiau už žmoniškumą, tiesą ir laisvę.“

Renginys vyks Konferencijų salėje 5 a. (Gedimino pr. 51, Vilnius). Įėjimas laisvas.

LNB lituanistika