Kvietimas dalyvauti. Juditai Vaičiūnaitei – 80

Lietuvių „tyliojo modernizmo“ kartos poetų kūryba iš kultūros aktyvo vis pastebimiau pereina į gyvosios tradicijos rezervą, tampa poetinės kultūros formomis, su kuriomis šiuolaikinė poezija kalbasi jau giluminių įtakų, architektoniniu, būdu.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyrius rengia mokslinę konferenciją „Judita Vaičiūnaitė: tarp realybės ir vizijos“ ir kviečia aptarti vienos iš XX a. antrosios pusės lietuvių poezijos atnaujintojų kūrybą šiais aspektais:
Kokius daugiašakės Vaičiūnaitės kūrybos profilius ryškiausiai regime ir prisimename šiandien, kas per laiko nuotolį ryškėja kaip svarbiausios jos įgyvendintos naujovės lietuvių poezijos tradicijoje? Koks Vaičiūnaitės pelnytas simbolinis kapitalas tvariausias XXI a.?
Ar vis dar esminis yra Vaičiūnaitės apibūdinimas kaip miesto poetės? Kuo pirmiausiai ją vadintume – eilėraščio modelio atnaujintoja, kalbos virtuoze, istorijos restauratore, sakralių erdvių, paveikslų medituotoja ir perteikėja poezijoje? Jaunystėje išradingai laviravusi tarp privalomų sovietmečiu temų, ji sugebėjo likti viena mažiausiai besilanksčiusių sistemai.
Kokį pėdsaką Judita Vaičiūnaitė paliko XX a. lietuvių dramaturgijoje, vaikų literatūroje, kokie išskirtiniai jos memuaristikos bruožai?
Juditos Vaičiūnaitės gyventas laikas dar nėra labai nutolęs, tad laukiame ne tik mokslinių pranešimų, bet ir prisiminimų apie jos ir bendralaikių kūrėjų laikysenas bei kūrybos trajektorijas.
Konferencijos data: 2017 birželio 15 d.
Konferencijos vieta: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, I a. posėdžių salė
Pasiūlymus kviečiame siųsti iki balandžio 15 d. šiais adresais: