Kvietimas į visuotinį „Lituanistų sambūrio“ narių susirinkimą

2016 metų lapkričio 25 dieną, penktadienį, kviečiamas visuotinis Lituanistų sambūrio narių susirinkimas. Jis vyks Vilniaus universitete, Filologijos fakultete, Kristijono Donelaičio auditorijoje. Pradžia 11 valandą.

Poeto Kazio Bradūno šimtmečio išvakarėse paminėsime šią išskirtinę lietuvių kultūros asmenybę, aptarsime jo kūrybos ir kultūrinės veiklos reikšmę. Įvertinsime Sambūrio per metus nuveiktus darbus, pasitarsime, ką kartu galėtume nuveikti kitais metais. Pasvarstysime, kokiais darbais ir renginiais Sambūris galėtų paminėti artėjantį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, Algirdo Juliaus Greimo, Vydūno, Ievos Simonaitytės jubiliejines sukaktis. Išsirinksime Sambūrio valdybą ir pirmininką.

PROGRAMA

11.00 Filologijos fakulteto dekano sveikinimo žodis. Suvažiavimo darbotvarkės aptarimas.

11.10–12.30 Kuo mums ir Lietuvos mokyklai svarbus Kazys Bradūnas?

Dr. Rita Tūtlytė apie Kazio Bradūno poeziją ir jos įtaką Sigitui Gedai, Marcelijui Martinaičiui, Justinui Marcinkevičiui.

Poeto duktė Elena Bradūnaitė apie Kazio Bradūno asmenybę ir veiklą.

12.30–13.30 Apsilankymas Kazio Bradūno bute – būsime pirmieji lankytojai.

13.30–14.30 Pietūs.

14.30–15.00 „Kokiais darbais ir renginiais Sambūris galėtų paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį?“  Pokalbį moderuoja Darius Kuolys.

15.00–15.30 Valdybos pirmininkės metų ataskaita. Ją papildys kiti dalyviai.

15.30–15.35 Finansinė ataskaita.

15.35–16.00 Ateinančių metų Sambūrio veiklos plano aptarimas.

16.00–16.30 Valdybos rinkimai.

16.30 – pokalbiai prie arbatos puodelio ar vyno taurės.

Visų susirinkimo narių laukia dovana!

Labai kviečiame Lituanistų sambūrio narius ir jų draugus dalyvauti.

Lituanistų sambūrio valdybos pirmininkė Vilija Dailidienė

2016-11-02

kvietimas-2016-11-25