Kvietimas į visuotinį susirinkimą

Mieli Lituanistų sambūrio nariai!

Kviečiame Jus į visuotinį narių susirinkimą-seminarą. Renginys vyks balandžio 5 dieną, penktadienį, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio g. 6). Renginio pradžia 13 val.

Apsitarti, ką nuveikėme, paplanuoti, kokie darbai laukia, ir pasimatyti, pabendrauti renkamės kasmet. Pernai susirinkimą derinome su seminaru „Kuo mums išlieka svarbūs Simono Daukanto ir Vydūno imperatyvai“, klausėmės pranešimų, po jų savo paslaptis mums atvėrė lituanistiniai archyvai. Ankstyvo pavasario saulės šildomi pasivaikščiojome ekskursijoje po Daukanto ir Vydūno Vilnių.

Šiemet seminaras skirtas Alfonsui Nykai-Niliūnui ir Broniui Krivickui: doc. dr. Rita Tūtlytė skaitys pranešimą „Broniaus Krivicko aktualumas“, o dr. Giedrės Šmitienės pranešimo tema – „Gyvenimo taktika. Nykos-Niliūno tekstų skaitymas“. Taip pat bus galimybė apsilankyti unikalioje parodoje Valdovų rūmuose – „Simonas Daukantas: „Aš dėl lietuvystės pamatus dedu“.

Be to, yra pribrendęs ne vienas aktualus klausimas, dėl kurių Lituanistų sambūriui būtina išsiryškinti poziciją. Labai svarbu, kad Sambūris prisidėtų prie ugdymo turinio kaitos. Susirinkę balandžio 5 dieną galėtume pasidalinti patirtimi apie lietuvių kalbos ir literatūros bendrąsias programas, pagal kurias dabar dirbame. Ugdymo plėtotės centras yra  parengęs klausimyną, skirtą visoms mokytojų asociacijoms ir visai švietimo bendruomenei, taigi ir Lituanistų sambūriui. Todėl šiam seminarui užduodame ir namų darbus: labai prašome persiskaityti UPC klausimyną (jį prisegame) ir pamąstyti, ką siūlote atsakyti Sambūrio vardu.

Programas pažįstame per vadovėlių prizmę, tačiau norint įvertinti jų privalumus ir teikti siūlymus dėl pakeitimų būtina dar kartą įsiskaityti į patį programų tekstą, todėl siunčiame jų nuorodas.

Lietuvių kalbos ir literatūros programa 11–12 klasei patvirtinta 2011 m. ir nuo tų metų rudens pagal ją pradėta dirbti 11 klasėse. Programos nuoroda (2–28 puslapiai):

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/vidurinis-ugdymas/Kalbos_2_priedas.pdf

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendroji programa yra patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. Pagal ją šiemet jau dirba visos pagrindinės mokyklos klasės. Programos nuoroda:

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/kiti/0125v46.pdf

Tikimės padirbėti grupėse ir jose iškeltų teiginių pagrindu paruošti bendrą dokumentą.

Lituanistų sambūris niekada nebuvo užsidaręs tik savo ratelyje, todėl prašom pasikviesti  kolegas lituanistus dalyvauti ne tik seminare, bet ir grupių darbe.

Prašom registruotis adresu  lituanistusamburis@gmail.com.

Dalyviai gaus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.

Laukiame Jūsų balandžio 5 dieną 13 valandą Lietuvių literatūros ir tautosakos institute!

 UPC_rastas_Asociacijoms_BENDRADARBIAVIMAS (4) (1)

Lituanistų sambūrio valdybos vardu pirmininkė Dainora Eigminienė