Laikas kultūrai| Dalia Satkauskytė: su literatūra mokomės gyventi ir mirti

Humanitarinių mokslų daktarė, docentė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja Dalia Satkauskytė šiais metais apdovanota Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Literatūra ir visuomenė: sociokultūriniai tyrimai“.
Ką mokslininkė tyrinėja literatūroje, ar analizuojamas eilėraštis dar jaudina, ar tampa tik tyrimo objektu, kodėl akademinio pasaulio atstovė kartais rašo publicistinius tekstus ir kritikuoja švietimo sistemą ar akademinę hierarchiją? Pokalbis su Dalia Satkauskyte.

Jurgos Ivanauskaitės premija apdovanota prozininkė, kino ir teatro dramaturgė Lina Simutytė už pirmąjį savo apsakymų rinkinį „Miesto šventė“. „Jurga žavėjo savo asmenybe, aistra gyvenimui ir drąsa, tai imponavo paauglystėje, nes gyvenant mažame miestelyje norėjosi daugiau maišto“ – sako Lina Simutytė. Ramintos Jonykaitės pokalbis su laureate.

Ved. Jolanta Kryževičienė

Laidos įrašas LRT mediatekoje

LRT