Profesoriui Leonardui Saukai – 85

Sveikiname profesorių Leonardą Sauką, švenčiantį gražią sukaktį. Leonardo Saukos  mokslinė veikla  daugiašakė. Jis gilinosi beveik į visus tautosakos žanrus, tyrė jų poetiką, naujus reiškinius tautosakoje, sprendė įvairias metodologines problemas.
Profesorius rašė: „Tautosaka mus turėtų patraukti jau vien todėl, kad per ją kiekvienas galime kur kas geriau pažinti save, savo tautą, jos kultūrą, pagaliau ir pačią žmoniją. Juk kiekviename žmoguje slypi tūkstantmečių patirtis, įpročių, raiškos, suvokimo būdų klodai, iš dalies priklausantys ne nuo jo paties, o susiklostę
per auklėjimą, bendravimą. Suprasti savo ištakas įmanoma tik ištyrus kultūrą, kurios žaizdras šimtmečius ugdė lietuvių kartų kartas. Vienas reikšmingiausių tos dvasinės kultūros reiškinių yra tautosaka. Ją prakalbinus,  kaip aidas turėtų atsiliepti tautos dvasia, įsilydžiusi į siužetus ir veikėjus, metaforas ir simbolius. Be tautosakos deramai nesuvoksime ir profesionalaus lietuvių meno.“

L. Sauka parašė studijas: Lietuvių vestuvinės dainos (1968), Lietuvių folkloro eilėtyros istorijos ir teorijos klausimai (1974); monografijas: Lietuvių liaudies dainų eilėdara (1978), Tikra ir netikra liaudies kūryba (1983). Yra daugiatomio Lietuvių liaudies dainyno projektuotojas ir redaktorius, Instituto tęstinio leidinio Tautosakos darbai vyr. redaktorius. Kartu su bendradarbiais rengė (sudarė, rašė įvadus, komentarus ar redagavo) visus svarbesniuosius tautosakos leidinius: Lietuvių tautosakos apybraiža (1963), Lietuvių tautosaka (t. 3–5, 1965–1968), Simono Daukanto Žemaičių tautosaka (t. 2, 1985), Jono Basanavičiaus Lietuviškos pasakos įvairios (t. 1–4, 1993–1998), Iš gyvenimo vėlių bei velnių (1998), Ožkabalių dainos (t. 1–2, 1998), Ožkabalių pasakos ir sakmės (2001), Įvairi tautosaka iš rinkinių (2002), Levas lietuvių pasakose ir dainose (2003) ir kt. Yra leidinių Lituanistica, Lietuvių etnologija, Demos, Revue Baltique, Journal of Baltic Institute of Folklore redakcinių komisijų narys. 1970 m. L. Saukai suteikta Valstybinė mokslo premija, o 2001 m. – Jono Basanavičiaus premija.

Ramūnas Gerbutavičius. Pasakose glūdi ir tautos būdas (interviu su Leonardu Sauka, 2009)