Lietuvių kalbos dienos

Lkd-2016-logo1Teigdami, kad visi tegul kalba (ir svarbiausia – rašo) taip, kaip kam patinka, mes niveliuojame ne tik kalbą, bet ir apskritai viešo kalbėjimo kultūrą, netgi, sakyčiau, inteligentišką kultūrą platesniąja prasme.
                 Laimantas Jonušys