Lietuvių kalbos dienos | Kviečiame dalyvauti Lietuvių kalbos viktorinoje

Kviečiame dalyvauti Lietuvių kalbos viktorinoje (https://www.siauliai.lt/viktorina-lietuviu/)!
Šiaulių miesto savivaldybė kartu su Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriumi, siekdami didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, kviečia dalyvauti virtualioje lietuvių kalbos viktorinoje „Kalbos namai“. Tai vienas iš Šiauliuose vykstančių renginių, skirtų šeštą kartą šalyje organizuojamoms Lietuvių kalbos dienoms.


Viktorina skirta Šiaulių miesto bendruomenei – įvairaus išsilavinimo ir įvairių profesijų žmonėms nuo 14 metų amžiaus. Viktorinoje kviečiami dalyvauti ir lituanistai, jų atsakymai bus vertinami atskirai. Viktorinos dalyvis turės atsakyti į 25 klausimus iš įvairių lietuvių kalbos sričių, pažymėdamas vieną teisingą atsakymą iš trijų siūlomų variantų. Į viktorinos klausimus asmuo gali atsakyti vieną kartą nuo 2021 m. vasario 17 d. 12 val. iki 2021 m. vasario 24 d. 12 val.

LKdraugija