Lietuvių kalbos dienų renginiai 2019 metais

Gruodžio 4 d. Kalbos komisija surengė švietimo, kultūros ir kt. institucijų atstovų pasitarimą dėl Lietuvių kalbos dienų organizavimo 2019 m. vasario 16 d. – kovo 11 d.
     Pasitarimo dalyviai aptarė 2016–2018 m. Lietuvių kalbos dienų prioritetus  ir Lietuvoje ir užsienyje surengtus renginius.
LKD_pasitarimas_2018

2019 metais rengiant Lietuvių kalbos dienų renginius nutarta pirmenybę teikti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems Juozo Tumo-Vaižganto, Pasaulio lietuvių ir Vietovardžių metams.

2019 m. pradžioje Kalbos komisijos svetainėje bus skelbiamas Lietuvių kalbos dienų renginių planas (informaciją pildysime). Prašytume iki 2019 m. vasario 1 d. nurodyti numatomų renginių pavadinimus, datas ir jų rengėjus. Prašytume šią informaciją pateikti pridedamoje lentelėje (žr. priedą) ir atsiųsti el. paštu vilija.ragaisiene@vlkk.lt.

Rašto_priedas

VLKK