Lietuvių kalbos draugijos skelbimas

Lietuvių kalbos draugijos Kalbos tvarkytojų grupė skelbia
Žurnalisto – kalbos bičiulio – rinkimus ir kviečia iki gegužės 1 d. siūlyti pretendentus.
Medžiaga ir dokumentai, įrašyti PDF formatu, siunčiami el. paštu
lkdraugija@gmail.com
Bus skelbiami du nugalėtojai:
vietinės ar regioninės žiniasklaidos žurnalistas – kalbos bičiulis,
šalies žiniasklaidos žurnalistas – kalbos bičiulis.
Vietinėje ar regioninėje žiniasklaidoje dirbančius žurnalistus siūlo savivaldybių kalbos tvarkytojai.
Šalies žiniasklaidoje dirbančius žurnalistus siūlo visi LKD nariai.
Nugalėtojai bus paskelbti gegužės 7 d., Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną.
Žurnalisto – kalbos bičiulio – rinkimų nugalėtojams įteikiami diplomai ir LKD įsteigti prizai.

LKD Žurnalisto apdovanojimas

LKD Žurnalisto apdovanojimas_p1

LKD Žurnalisto apdovanojimas_p2

LKdraugija