Lietuvių kalbos institute – prof. A. Girdenio konferencija

2016 m. spalio 19-21 d. kviečiame visus į Lietuvių kalbos institutą (P. Vileišio g. 5, Vilnius), kuriame vyks ketvirtoji tarptautinė mokslinė konferencija „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“.
Lietuvių kalbos instituto ir Vilniaus universiteto organizuojama konferencija skirta profesoriaus A. Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti. Konferencijoje kviečiame diskutuoti ir skaityti bei klausytis pranešimų iš fonetikos ir fonologijos, dialektologijos ir geolingvistikos, kodifikacijos ir vartosenos tyrimų, morfonologijos, žodžių darybos, akcentologijos, leksikologijos.

LKI