Lietuvių kalbos instituto naujas elektroninis leidinys

Tarptautinę edukacijos dieną LKI visiems besidomintiems pristatė mokslininkių dr. Aurelijos Tamulionienės ir Nidos Poderienės parengtą mokslo studiją „Įveikti atskirtį: grįžusių iš užsienio mokinių kalbinė integracija“, kurioje nagrinėjama grįžusių mokinių sociokultūrinė aplinka, išskiriant pagrindinius veiksnius, lemiančius kalbines grįžusių iš užsienio mokinių integracijos aplinkybes, aptariamos priežastys, lemiančios vienos kalbos pasirinkimą kitų kalbų atžvilgiu.
Vertinant kalbinių nuostatų ir motyvacijos mokytis lietuvių kalbos svarbą, nagrinėjamos grįžusių iš užsienio mokinių nuostatos dėl lietuvių kalbos socialinės vertės ir kalbinės tapatybės, aptariami lietuvių kalbos mokymosi sunkumai ir jų įveikos sąlygos.

Maloniai prašome domėtis:
http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/Studija.pdf?fbclid=IwAR1Pc-VtUC738YsHGvaJRyN1XFh2U82CxcDa9PJBEhafvbZkRd6JjS_kFeE

Studija

LKI