Lietuvos lituanistų konferencija „Lituanistika mokykloje: ką keisti, ką išsaugoti?“

Lituanistai aptarė svarbiausius klausimus

2010 m. gruodžio 3-4 d. Vilniaus universitete vykusioje konferencijoje „Lituanistika mokykloje: ką keisti, ką išsaugoti?“ Seimo, Švietimo ministerijos atstovai, mokslininkai, lietuvių kalbos mokytojai diskutavo svarbiausiais lituanistinio ugdymo mokykloje klausimais.
Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys konferencijoje sakė, kad, aptariant lietuvių kalbos mokykloje kaitą, reikia sutarti dėl esminių tikslų ir svarstyti, ar pasirinkti teisingi keliai juos įgyvendinti. „Mokykla augina tautą, todėl ypatingai atsakingai reikia formuoti ugdymo turinį, atsižvelgti į tai, ko iš mūsų reikalauja dabartis, – sakė viceministras. — Reikia siekti, kad rastųsi savarankiško mąstymo kultūra, kad į mokyklą grįžtų savikūros procesas“.
Pasak viceministro, atnaujinama lietuvių kalbos vidurinio ugdymo bendroji programa sustiprins mokinio, mokytojo, mokyklos savivertę, savigarbą ir identitetą.
Konferencijos dalyviai dvi dienas diskutavo apie vertybinį ugdymą mokykloje, lietuvių kalbos programą, egzaminą, „Lituanistų sambūrio“ veiklą, svarbiausius 2010-2013 metų darbus.

„Konferencijos pristatymas“ Doc. dr. Darius Kuolys, Dainora Eigminienė

„Asmenybės, reprezentuojančios epochą: kaip apie jas kalbėti? “ Prof. habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė

„Lietuvių kalbos egzaminas nuo 2013 metų“ Doc. dr. Zita Nauckūnaitė

„Kelios tezės pokalbiui su mokytojais lituanistais Vilniaus universitete“ Prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė

„Lietuvių kalbos mokymas: ko reikia šiuolaikiniam žmogui“ Dr. Rita Miliūnaitė

„Kad lietuvių literatūra taptų įdomi ir sava: vertybinis perskaitymas “ Doc. dr. Regimantas Tamošaitis

Lituanistu_samburio_konferencijos_programa