Literatūros akiračiai. Alfonsui Nykai–Niliūnui atminti

Liepos 15 dieną minime 100-ąsias Alfonso Nykos–Niliūno gimimo metines, todėl šiandienos laida skirta jam, vienam svarbiausių XX a. antrosios pusės Lietuvos poetų. Niliūno poezija – daugialypė, gili, aprėpti ją visą vieno pokalbiu metu neįmanoma, todėl nusprendėme imtis konkretaus motyvo, kuris leidžia dar įdėmiau perskaityti šio poeto tekstus – išėjimo. Įžvalgomis apie išėjimo patirtį, o drauge ir vietos poetiką Alfonso Nykos – Niliūno tekstuose, dalinasi dr. Giedrė Šmitienė. Ved. Dovilė Kuzminskaitė.
„Literatūros akiračių“, skirtų A. Nykai-Niliūnui, garso įrašas