Lituanistikos židiniui reikia lituanistų susitelkimo!

Lituanistikos židinyje, neabejojame, lankėsi visi lituanistai. Yra ką ten pamatyti, yra kuo pasidžiaugti, apie ką pakalbėti, ką kitiems, ypač mūsų mokiniams, parodyti. Ir Lituanistų sambūrio ten lankytasi, kai drauge su LKI buvo vykdomas leksikai skirtas projektas.

Padėkodami Lituanistikos židiniui už jo svetingumą ir lietuvių kalbos populiarinimą, dalyvaukime Vilniaus miesto savivaldybės Turizmo skyriaus surengtoje apklausoje ir pažymėkime, kad Lituanistikos židinys tikrai daug yra nuveikęs ir kryptingai veikia toliau, gerindamas miesto įvaizdį ir prisidėdamas prie turizmo verslo.

http://www.vilniaussvetingumas.lt/Muziejus-838.html.