Lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“

2015 m. gegužės 15-16 d. Burbiškyje lituanistai drauge su istorikais diskutavo apie asmenybių įtaką Lietuvos istorijoje.
Lietuvą kūrusios asmenybės.Forumas-2015.05.15

Lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“ (1 sesija)

Lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“ (2 sesija)

Lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“ (3 sesija)
https://www.youtube.com/watch?v=lJtQ1W4b1XE

Aldona Kruševičiūtė. Asmenybė – tai atsakomybė. Straipsnis parengtas pagal pranešimą, skaitytą lituanistų ir istorikų forume „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“.