Lituanistų konferencija „Kalba, literatūra, mokykla ir kitos mūsų gyvenimo jungtys“

Mieli Bičiuliai, Kolegos, Bendražygiai,
šiemet mūsų Lituanistų sambūris švenčia 10 metų sukaktį. Nuveikta tikrai daug ir tikimės, kad dar daugiau kartu galėsime padaryti ateityje.
Kovo 27–28 dienomis kviečiame visus aktyviai dalyvauti jubiliejinėje Lituanistų sambūrio konferencijoje-visuotiniame susirinkime.

Svarbu aptarti būsimas veiklas, išrinkti naują valdybą.
Dalijamės registracijos nuoroda ir konferencijos programa (žr. prisegtame dokumente):

Lituanistų sambūris
 Programa