Lituanistų konferencija „Kristijono Donelaičio kodas“

2014 m. gegužės 9 d. Nidoje vyko lituanistų konferencija „Kristijono Donelaičio kodas“, skirta poeto 300-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferencijos tikslas – aktualizuoti vertybinį asmens ugdymą, istorinę savimonę, kultūros tradicijos tęstinumą.
Konferenciją atidarė Nidos vidurinės mokyklos mokiniai, dalyvius sveikino Seimo narė Audronė Pitrėnienė, Nidos vidurinės mokyklos direktorius Simas Survila. Konferencijoje buvo pristatyti K. Donelaičio kūrybos aspektai naujų literatūros mokslo tyrimų ir studijų kontekste, aptariami K. Donelaičio kūrybos gyvybingumo šiandienos mokykloje klausimai, poeto kūryba XVIII a. Europos kultūroje, epo svarba nacionalinėse kultūrose ir kitos aktualios temos. Pranešimus skaitė habil. dr. V. Daujotytė-Pakerienė („Donelaitis – prie savo šaknų“), dr. Naglis Kardelis („Mito reikšmė nacionalinėms kultūroms“), dr. Dalia Dilytė („Donelaitis XVIII a. Europos kultūroje“), habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė („Valgymo ir maisto paradigma Donelaičio „Metuose“: reikšmės ir vertės“), dr. Regimantas Tamošaitis („Donelaičio aktualumas mūsų kultūroje“), Nidos kunigas Jonas Liorančas („Donelaičio Mažoji Lietuva ir Lietuva šiandien“), dr. Marijus Šidlauskas („Kaip lietuvninkai savo viežlybumą pražaidė“), LR Kaliningrado konsulato kultūros atašė Romanas Senapėdis („Donelaičio jubiliejiniai metai Karaliaučiaus krašte“), dr. Kazys Napoleonas Kitkauskas („Donelaičio palikimas Tolminkiemyje“) ir mokytojai ekspertai Jūratė Litvinaitė („Šimtametė Donelaičio talka švietimui“) ir Marius Mikalajūnas („Donelaičio gyvenimo keliu“). Po pranešimų vyko diskusijos tema „Donelaitis ir mūsų lietuviškosios tapatybės“. Vakare konferencijos dalyviai Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje klausėsi vargonininkės Dianos Encienės koncerto.

Kitą dieną konferencijos dalyviai aplankė K. Donelaičio atminimą įamžinančias vietas Karaliaučiaus krašte (Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis): Lazdynėlius, Karaliaučių, Valtarkiemį, Tolminkiemį, padėjo gėlių ir uždegė žvakučių ant poeto kapo.

Konferencijoje dalyvavo 130 dalyvių – Lietuvos mokyklų lietuvių kalbos mokytojai, Nidos vidurinės mokyklos mokiniai, Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro, Ugdymo plėtotės centro atstovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai.

Marius Mikalajūnas. Pranešimo „Donelaičio gyvenimo keliu“ skaidrės. (M.Mikalajūnas. Donelaitis.Konferencija.Nidoje)