Lituanistų konferencija „Kristijono Donelaičio kodas“. Vaizdo įrašai

I sesija:
Moderuoja dr. Nijolė Juchnevičienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto prodekanė, dr. Mindaugas Kvietkauskas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius.

Pranešėjai:
Donelaitis — prie savo šaknų, habil. dr. Viktorija Daujotytė;
Mito reikšmė nacionalinėms kultūroms, dr. Naglis Kardelis;
Donelaitis XVIII a. Europos kultūroje, dr. Dalia Dilytė;
Valgymo ir maisto paradigma Donelaičio „Metuose“: reikšmės ir vertės, habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė.
II sesija:
Moderuoja dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja, dr. Darius Kuolys, Vilniaus universiteto docentas

Pranešėjai:
Donelaičio aktualumas mūsų kultūroje, dr. Regimantas Tamošaitis;
Donelaičio Mažoji Lietuva ir Lietuva šiandien, kunigas Jonas Liorančas;
Šimtametė Donelaičio talka švietimui, mokytoja ekspertė Jūratė Litvinaitė;
Kaip lietuvninkai savo viežlybumą pražaidė, dr. Marijus Šidlauskas;
Diskusija: Donelaitis ir mūsų lietuviškosios tapatybės.
III sesija:
Moderuoja Vilija Dailidėnienė, Vilniaus licėjaus mokytoja ekspertė,
Kęstutis Bredelis, Vilniaus universiteto dėstytojas

Pranešėjai:
Donelaičio jubiliejiniai metai Karaliaučiaus krašte, Romanas Senapėdis, LR Kaliningrado konsulato kultūros atašė;
Donelaičio palikimas Tolminkiemyje, dr. Kazys Napoleonas Kitkauskas;
Donelaičio gyvenimo keliu, mokytojas ekspertas Marius Mikalajūnas.