Lituanistų konferencija „Lituanistika mokykloje: ką keisti, ką išsaugoti?“ (Informacija)

Keičiantis visuomenei, keičiasi lituanistikos uždaviniai ir prioritetai. Orientyru tampa moderni lietuvybė. Ypatingas dėmesys skirtinas humanitariniam asmenybės ugdymui. Apie tai planuojama kalbėti konferencijoje „Lituanistika mokykloje. Ką keisti, ką išsaugoti?“

2010 m. gruodžio 3 – 4 d., Vilniaus universiteto Teatro salė, Universiteto g. 3.
Konferencijos pradžia – 10 val.

Parengta Lietuvių kalbos ugdymo bendrojo lavinimo programas vykdančiose mokyklose strategija, Lietuvių kalbos vidurinio ugdymo bendrosios programos projektas. Nuo 2013 metų keisis ir lietuvių kalbos egzaminas.

Visoms permainoms aptarti būtina plati diskusija.

Viešos diskusijos siekdamas, „Lituanistų sambūris“, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centru, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Lietuvių kalbos institutu, „Bernardinais“, „Švietimo naujienomis“, „Dialogu“, rengia Lietuvos lituanistų konferenciją „Lituanistika mokykloje: ką keisti, ką išsaugoti?“.

Konferencijoje pranešimus skaitys ir kvies diskutuoti Valentinas Stundys, Vaidas Bacys, Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Vilija Targamadzė, Mindaugas Kvietkauskas, Darius Kuolys, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Antanas Smetona, Rita Miliūnaitė, Regimantas Tamošaitis, Andrius Navickas, Zita Nauckūnaitė.

Konferencija renkasi kūrybinių partnerysčių formą.

Registracijos sąlygas rasite čia: http://www.upc.smm.lt/naujienos/lituanistai/