„Lituanistų sambūrio“ kelionės belaukiant

Mielieji Lituanistų sambūrio žmonės ir jų draugai,
vasara vėl artėja, mes vėl kylame ieškoti nekasdienių įspūdžių. Nemenkai pasiginčiję ir pasitarę, šiemet nusprendėme traukti Simono Daukanto keliais. Jie veda Žemaitijon, per Daukanto gimtuosius Kalvius, šv. Lauryno bažnyčią Kalnalyje, per Varnius, Kretingą beigi kitus ne vien Daukantu žymius žemaičių miestelius, išveda link Mintaujos ir Svirlaukio Latvijoje, parveda į Papilę, kur Daukantas tebesiilsi…

Be abejo, didysis tautos istorijos įžodintojo kelias vestų į Petrapilį, bet šią kryptį paliksim patogesniems laikams, šiuokart apsiribosime artimiausiais horizontais, sudarančiais, beje, kone tūkstantį kilometrų… Tikėsimės, kad Dariaus ir Kęstučio pasakojimai pagelbės tuos horizontus atsikoduojant, prisiartinant, o jau pažįstama ir per metus pasiilgta draugija bus smagi įžanga į nenumaldomai artėjančias atostogas.

Keliauti nusprendėme atostogoms dar neprasidėjus, birželio vidurio savaitgalį – 16 – 17 dienomis. Kaip jau įpratome, o šįkart dar ir labai „temiškai“, pradėsim nuo  Daukanto aikštės Vilniuje, iš kur autobusas išvažiuos 6 val. Ten pat grįšim sekmadienio vakarą.
Ketinančius keliauti prašytume registruotis adresu kestutis.b@mail.lt iki gegužės 20 d., laiške nurodant savo vardą, pavardę, ir telefoną. Gegužės 20 d. Kęstutis užsiregistravusiems išsiųs nuorodą, kaip perduoti ar kur persiųsti kelionės pinigus.  Šįkart planuojame skirti 20 Eur. autobusui ir 10 Eur. nakvynei, taigi po 30 Eur. Nakvosime prie gražiojo Patelių ežero, Paplatelės kaime (poilsiavietė „Oda“), pirmą dieną važiuosim per Varnius, Kalvius, Kretingą – ir taip toliau iki Platelių, tad žemaičiams ar ten būsiantiems galima Į Vilniaus Daukanto aikštę nevykti, o prisijungti pakeliui, žinoma, prieš tai registruojantis pasitarus su Kęstučiu.

Su šilčiausiais linkėjimais –
Asta, Darius ir Kęstučiai