„Lituanistų sambūrio“ narių arbatvakaris

„GYVO ŽALIO“ – tai trečioji arbatvakarių ciklo premjera, kviečianti susiburti draugėn ir paklaidžioti senojo Vilniaus gatvėmis. Vasario 14 d. arbatvakaris buvo skirtas „Lituanistų sambūrio“ nariams.

Programoje – XX a. pradžios Vilnius ir vilniečiai, dainos, arbata, loterija bei kiti „cūdni“ nutikimai… Arbatvakaryje pateikiami įvykiai bei istoriniai faktai apie tarpukario ir pokario Vilnių bei vilniečius, prisimenamos iškilios ir lietuvių tautai nusipelniusios asmenybės: Pranas Bieliauskas, Kristupas Čibiras, Jonas Basanavičius, Julius Sinius, Emilija Vileišienė, Marija Žukauskaitė, Pranas Žižmaras ir daugelis kitų.

Arbatvakaris sukurtas remiantis šiais literatūriniais šaltiniais: G. Mareckaitė „Šiapus ir anapus Vilniaus vartų“; P. Bieliauskas „Dienoraštis 1920–1957“; P. Makariūnienė „Vilniuje ir Vilniaus krašte 1915–1939 metais“; J. Vyliūtė, G. Kirdienė „Lietuviai ir muzika Sibire“; M. Čibiras, M. Čibirienė „Lyg sietu atsijota…“

Kelios arbatvakario akimirkos.
Nuotraukų autorė – mokytoja Ona Avižinienė

001

002004006007008012