„Lituanistų sambūrio“ pozicija dėl Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP programos projekto

2017 m. vasario 20 d.  asociacija „Lituanistų sambūris“ išsakė poziciją dėl Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos projekto. Išvadose, išsiųstose Ugdymo plėtotės centrui, teigiama, kad projektas nėra iki galo apmąstytas ir jo patvirtinimas sukeltų lituanistų visuomenėje daug įtampų. Programos projekto rengėjų siūloma kalbėjimo užduotis prieštarauja Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2016 m. sausio 25 d. Nr. V-46, pagrindiniams principams.

Abejonių kelia ir mokinio darbų aplanko tikslingumas – ši atsiskaitymo dalis kol kas turėtų būti traktuojamas tik kaip eksperimentas. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad mokytojai pirmą kartą devintose klasėse, kurios po metų laikys PUPPą, dirba pagal naują programą. Didelė dalis mokyklų neturi naujų vadovėlių. Tokiomis sąlygomis ugdymo procesas reikalauja didžiulių mokytojų pastangų. Siūloma 2018 metais apsiriboti teksto suvokimo ir kalbos testo užduotimis. 
Išsamiau – Lituanistų sambūrio išvadose
isvada_1 isvada_2