Lituanistų sambūrio valdyba aptarė veiklos gaires

Rugsėjo 4-ąją Vilniuje susirinkusi Lituanistų sambūrio valdyba aptarė organizacijos artimiausios veiklos gaires.
Valdybos posėdyje, kuriame dalyvavo Kęstutis Bredelis, Martynas Januška, dr. Mindaugas Kvietkauskas, Dangira Nefienė, dr. Antanas Smetona, dr. Jolanta Elena Zabarskaitė, veiklos Žemaitijoje koordinatorė Jūratė Galinauskienė, Aukštaitijoje – Gražina Pilypienė, Vilnijos krašte – Vita Burzdžiuvienė, Dainora Eigminienė, dr. Darius Kuolys, Vilija Dailidienė, buvo nuspręsta visuotinį Lituanistų sambūrio narių susirinkimą surengti šiemet spalio 27-ąją, antradienį, mokinių atostogų metu, Vilniuje, Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5).
Valdyba patvirtino visuotinio susirinkimo programą: numatyta pristatyti ir aptarti Sambūrio veiklos bei finansinę ataskaitas, apsvarstyti ir pasitvirtinti 2015–2016 metų Sambūrio veiklos programą.

Kartu su visuotiniu susirinkimu nutarta surengti diskusiją „Lituanistas tarp tradicijos ir postmodernybės“ bei literatūrinę eksursiją po Vilnių.

Posėdyje taip pat pasikeista nuomonėmis dėl galimos Sambūrio veiklos 2015–2016 metais ir nutarta iki visuotinio susirinkimo parengti ir Sambūrio nariams pristatyti šios veiklos programos projektą. Ypatingą dėmesį šiais metais valdyba siūlo skirti Sambūrio veiklai regionuose. Regioninės veiklos gairėms sudaryti buvo suburta mokytojų ir mokslininkų darbo grupė: grupės vadovė veiklos Žemaitijoje koordinatorė Jūratė Galinauskienė, nariai: Gražina Pilypienė, Vita Burzdžiuvienė, Dainora Eigminienė, Martynas Januška, dr. Mindaugas Kvietkauskas, dr. Darius Kuolys, Dangira Nefienė, dr. Antanas Smetona, dr. Jolanta Elena Zabarskaitė.

Sambūris bendradarbiaus su Švietimo ir mokslo ministerija šiemet spalio mėnesį rengiant tradicinę lituanistų metinę konferenciją Palangoje.