Lituanistų sambūrio nariai keliavo Vaižganto gyvenimo takais

Birželio 8–9 dienomis Lituanistų sambūrio nariai išsiruošė į tradicinę metų kelionę, kuri šiemet buvo skirta Juozo Tumo-Vaižganto metams paminėti.  Kelionės metu  aplankėme Nemeikščius (Utenos raj.) – ten prieš 100 metų gimė poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas, aukštai vertinęs Vaižganto visą grožinę kūrybą. Buvome Vyžuonėlių dvare, saugančiame garsios Veriovkinų giminės atmintį. Su Piotru Veriovkinu, kuris rūpinosi, kad būtų grąžinta spauda lietuviškais rašmenimis, Vaižgantas bendravo. Be to, pirmąją dieną aplankėme Daugpilį, Alūkstą, Maleišius, Kunigiškius II, Svėdasus, Kamajus, Salas – tai vis vietos, kuriose Vaižganto būta.
Sekminės prasidėjo Salų bažnyčioje, pabuvojome Pasvalyje, Pervalkuose, Vadaktėliuose, Krekenavoje, Pernaravoje, Ukmergėje. Kelionė akivaizdžiai liudijo, kad Vaižgantas yra vertas visų mūsų meilės, pagarbos ir šviesiausio atminimo.

Matei kalnuotą Žarėnų ar Zarasų kraštą, pamatyk ir giraičių lygumas, matei ežeravietes, pamatyk ir pelkynus, matei apiplikintą plotą, pamatyk ir tamsias girias. Ir vis tai ne pro vagono langą, ne iš grįstųjų vieškelių, bet padūlinėjęs pakraščiais, artie, apčiupomis, atsimink ir ką jau žinai ir girdėjęs esi, viską iš lengvo, kaip girtuoklis svaiginantį gėrimą, čiulpk į savo sielą, – na, tada tai tikrai numylėsi ir iš šešėlių praeities tikrai atspėsi ją visą. Tai mano patartis Tėvynės lankytojams.
Vaižgantas (1909)
Kelionės dalyvius nuotraukų paketas pasieks elektroniniu paštu.

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems Tėvynės lankytojams ir to lankymo organizatoriams!

2019 06 10 Vai╪ganto keliais Foto Broliai ╢erniauskai (281)
Lituanistų sambūrio nariai Daugpilyje prie realinės gimnazijos (dabar – valstybinė gimnazija), kurioje 1881–1888 m. mokėsi Vaižgantas.

2019 06 10 Vai╪ganto keliais Foto Broliai ╢erniauskai (7)

Kan. Juozo Tumo-Vaižganto vardo pradžios mokykloje, kurią per dvejus metus baigė Vaižgantas, dabar įrengtas muziejus. Ekspozicijoje įdomiai pristatomas Vaižgantas, toje mokykloje mokęsis pasaulinio garso semiotikas Algirdas Julius Greimas.

Algimanto Černiausko nuotraukos