LKD draugijos kronika

Lietuvių kalbos draugija aktyviai dirba. Apie tai rašoma „Gimtosios kalbos“ 5 numeryje. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė pasakoja apie Jurbarke įvykusį renginį „Iš širdies gimtinės neišplėši“, Emilija Kvietkuvienė rašo apie Kražiuose surengtą konferenciją „Vietovardžių metai: mūsų Kražiai“, o Rūta Švedienė praneša: įkurtas Lietuvių kalbos draugijos Kėdainių Mikalojaus Daukšos skyrius. Teįkvepia kolegų pavyzdys. Palaikykime Lietuvių kalbos draugiją ne tik skaitydami „Gimtosios kalbos“ straipsnius svetainėje, bet ir įsijungdami į draugijos veiklą.
GK 2019-05_LKD

GK19Nr05_prenumenatorMaloniai primename, kad žurnalas „Gimtoji kalba“ yra prenumeruojamas (https://www.prenumeruok.lt/NewSubscription.aspx)
Aktyvavus nuorodą, tereikia į leidinių paieškos langelį įrašyti „Gimtoji kalba“