LKI kvietimas į konferenciją

2016 m. spalio 19–21 d. kviečiame visus į Lietuvių kalbos institutą (P. Vileišio g. 5, Vilnius), kuriame vyks ketvirtoji tarptautinė mokslinė konferencija „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“.
Lietuvių kalbos instituto ir Vilniaus universiteto organizuojama konferencija skiriama profesoriaus A. Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti.

Tris dienas Lietuvių kalbos institute mokslininkai skaitys pranešimus keturiose sekcijose:
1) Dialektologija, geolingvistika, akcentologija;
2) Fonetika, fonologija, morfonologija;
3) Terminologija, leksikologija, leksikografija;
4) Leksikologija, leksikografija.

Konferencijoje kviečiame diskutuoti ir skaityti bei klausytis pranešimų iš fonetikos ir fonologijos, dialektologijos ir geolingvistikos, kodifikacijos ir vartosenos tyrimų, morfonologijos, žodžių darybos, akcentologijos, leksikologijos.

Kviečiame susipažinti su preliminaria konferencijos PROGRAMA ir sekti konferencijos naujienas Lietuvių kalbos instituto interneto svetainėje.
LKI