Marijos Gimbutienės 100-mečiui skirta virtuali konferencija „Stiprybės semiuosi iš Lietuvos“

Sausio 26 d., antradienį, 10 valandą, Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų Baltojoje salėje vyks virtuali konferencija „Stiprybės semiuosi iš Lietuvos“, skirta Marijos Gimbutienės šimtmečiui. Konferenciją globoja ponia Diana Nausėdienė.

M.Gimbutienei skirta konf.

2021-ieji Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu paskelbti M. Gimbutienės metais. Ši sukaktis minima ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje – 2021-uosius šios iškilios archeologės metais taip pat paskelbė ir UNESCO.

Karas ir kitos objektyvios aplinkybės privertė M. Gimbutienę išvykti iš Lietuvos. 1944 m. ji su vyru ir dukrele pasitraukė į Vokietiją, dar po penkerių metų – jau visam laikui – į JAV.

Būdama toli nuo gimtinės, M. Gimbutienė mintimis ir moksliniais darbais artėjo prie Tėvynės: ji gilinosi į senąją lietuvių kultūrą, mitologiją, tautosaką, toliau studijavo archeologiją, etnologiją ir religijų istoriją.

Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, susiklostė ir kurį laiką gyvavo prasminga tradicija mokslo ir kultūros renginiais minėti M. Gimbutienės gimtadienius. Simboliška, kad paskutinį kartą, jai gyvai esant, mokslininkės gimimo dienos proga 1994 m. sausio 20 d. anuometiniuose Meno darbuotojų rūmuose buvo surengtas jai skirtas kultūros vakaras.

Ši tradicija tęsiama ir konferencijos dieną bus paskelbtas ponios Dianos Nausėdienės inicijuotas ir Valstybės pažinimo centro rengiamas rašinių konkursas vyresnių klasių moksleiviams „Stiprybės semiuosi iš Lietuvos“, kviečiantis pasvarstyti, ar šios moters gyvenimas gali mus įkvėpti? Ar M. Gimbutienės puoselėtos vertybės tebėra aktualios šiandien? Ar iš jų galime pasisemti stiprybės?

Virtuali konferencija su vertimu į gestų kalbą bus tiesiogiai transliuojama portale LRT.lt.

Konferencijos partneriai:
Lietuvos istorijos institutas,
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,
Lietuvių gestų kalbos vertimo centras.

KONFERENCIJOS PROGRAMA
10.00–10.10 – Konferencijos atidarymas, sveikinimai
DIANA NAUSĖDIENĖ, konferencijos globėja
dr. JURGITA ŠIUGŽDINIENĖ, švietimo, mokslo ir sporto ministrė
dr. ŽIVILĖ GIMBUTAITĖ, literatūrologė, Marijos Gimbutienės dukra (JAV)
Marija Gimbutienė: mokslininkė, vizionierė, visuomenininkė
Moderuoja dr. JOLANTA KARPAVIČIENĖ (Lietuvos Respublikos Prezidentūra)
10.10–10.30 – dr. AGNĖ ČIVILYTĖ (Lietuvos istorijos institutas)
Senoji Europa ir Deivės – Marijos Gimbutienės taikaus pasaulio vizija
10.30–10.50 – prof. dr. AUŠRA MARTIŠIŪTĖ-LINARTIENĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Archajiškas Deivės paveikslas Vydūno darbuose ir Marijos Gimbutienės „Senojoje Europoje“
10.50–11.10 – habil. dr. INGĖ LUKŠAITĖ (Lietuvos istorijos institutas)
Ar pažįstame Mariją Gimbutienę? Kelias į Tėvynę per tūkstantmečius
11.10–11.30 – dr. DAIVA VAITKEVIČIENĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
„Būsiu visad arti Tavęs…“. Šventasis dukters ‒ motinos ryšys XX a. emigracijos ir tremties akivaizdoje
11.30–11.50 – DISKUSIJA
11.50–12.00 – PERTRAUKA
Moteris istorijoje ir moters istorija: Lietuvos raidos civilizaciniai aspektai
Moderuoja ŠARŪNAS RADVILAVIČIUS (Lietuvos Respublikos Prezidentūra)
12.00–12.20 – dr. JOLANTA KARPAVIČIENĖ (Lietuvos Respublikos Prezidentūra)
Moteris Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės visuomenėje: kultūrinės tapatybės europietiškas dėmuo
12.20–12.40 – dr. RAMUNĖ BLEIZGIENĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
XIX a. pabaigos – XX a. pradžios moterys: praeities pamokos ateičiai
12.40–13.00 – dr. AURELIJUS GIEDA (Vilniaus universitetas)
Lietuva XX a. pirmojoje pusėje: aplinka, subrandinusi moters fenomeną
13.00–13.20 – prof. habil. dr. VIKTORIJA DAUJOTYTĖ (Vilniaus universitetas)
Marija Gimbutienė: istorija su heroje moterimi
13.20–13.40 – DISKUSIJA
13.40–15.00 – PERTRAUKA
„… kad kiekvienas žmogus būtų vertas lietuvio vardo“:
pilietiškumo raiška švietime ir visuomenėje
15.00-16.30 – VIRTUALI DISKUSIJA PILIETIŠKUMO TEMA
Moderuoja GYTIS VALATKA, programos „Renkuosi mokyti!“ alumnas, istorijos ir filosofijos mokytojas
Dalyvauja:
SARA AIŠKINYTĖ, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė; Lietuvos švietimo tarybos narė;
AKVILĖ BARTAŠEVIČIŪTĖ, l. e. p. Vyriausioji skautininkė, Lietuvos švietimo tarybos narė;
NERIJUS BUIVYDAS, VšĮ „Demokratinė mokykla“ vadovas;
ŠARŪNAS GERULAITIS, Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro l. e. p. direktorius, atnaujinamų Bendrųjų ugdymo programų darbo grupės narys;
MIŠA JAKOBAS, pedagogas, buvęs ilgametis Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorius;
LAURYNAS KUDIJANOVAS, Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos istorijos ir pilietiškumo mokytojas, „Vaikščiotojų“ klubo atstovas;
AUŠRA MARTIŠIŪTĖ-LINARTIENĖ, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė, atnaujinamų Bendrųjų ugdymo programų darbo grupės savanorė.
Diskusijos temos:
Pilietiškumo ugdymas bendrojo ugdymo programose;
Pilietiškumo raiška mokykloje pedagogų žvilgsniu;
Mums rūpi Lietuva: patriotiškumas iš širdies ir jaunumės;
Meilė Tėvynei gimsta šeimoje;
Konferencija bus verčiama į gestų kalbą.
Konferencijos partneriai:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Lietuvos istorijos institutas
Lietuvių gestų kalbos vertimo centras
Informacinis partneris – LRT

LRT