Meilė Lukšienė. Prie tautos kultūros pamatų

Švietimo bendruomenę ir visus neabejingus savo tautos kultūros istorijai Lietuvos žmones pasiekė Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro išleista Ingės Lukšaitės sudaryta Meilės Lukšienės knyga „Prie tautos kultūros pamatų“.

„Šios knygos leidyba yra valstybinės programos „100-osios Meilės Lukšienės gimimo metinės – UNESCO minima sukaktis“ dalis. Knygai atrinkti M. Lukšienės parašyti kultūros istorijos ir siauresne prasme jos sričių – literatūros ir švietimo istorijos – straipsniai bei studijos.“ (Ingė Lukšaitė. Pratarmė Meilės Lukšienės knygai „Prie tautos kultūros pamatų“, Vilnius, 2014, p. 9.))

„Meilė Lukšienė – asmuo, kurio individualybė ženklina visa, ką jai buvo lemta daryti, ką veikti, kur link kreipti bendradarbius ar bendraminčius. <…> Išėjus į viešumą didelės apimties sąvadinei Meilės Lukšienės knygai „Prie tautos kultūros pamatų“, taps akivaizdu, kiek daug jos autorės padaryta ir matomuose, ir nematomuose baruose. Kultūros ir literatūros istorija kaip nepertraukiamas veiksmas ir vyksmas susidaro iš to, kas vieša, visiems matoma, ir iš to, ką pastebi tik atidi tyrėjo akis. Ir iš to, kas lieka pokalbiuose, pasidalinimuose mintimis, reakcijose, žodiniuose vertinimuose. Iš studijų, bet ir iš mažų trupinių, įvadėlių, pastabų paraštėse.“ (Viktorija Daujotytė. Meilė Lukšienė – lietuvių kultūrai ir literatūrai. Meilė Lukšienė „Prie tautos kultūros pamatų“, Vilnius, 2014, p. 11, 12.)

Mokslinių straipsnių rinkinyje spausdinami ir skelbti, ir neskelbti Meilės Lukšienės darbai, kuriuose ji nagrinėja Lietuvos kultūros ir švietimo istoriją, aptaria kultūros kūrėjų įnašą, analizuoja Jono Biliūno kūrybą. Chronologinė aprėptis – nuo XVIII a. paskutinio ketvirčio iki XX a. pradžios. Pagrindinės temos – bendrieji kultūros raidos klausimai, modernios švietimo sistemos, tautinės inteligentijos formavimasis, nacionalinės mokyklos idėjos brendimas ir siekis ją įgyvendinti, siekiai suteikti lietuvių kalbai švietimo, viešosios raštijos, kalbos statusą ir pastangos juos įgyvendinti.

Naujai išleista knyga „leis suvokti, kiek naujų faktų tyrėjos atskleista, kokiomis įžvalgomis praturtintas bendrasis vaizdas. Kartu bendrosios, ne vienu atveju ir žinomos struktūros prisipildys tyrėjos paliudijimų, kaip eita prie vienos ar kitos problemos, ko siekta, kodėl grįžta. Istorijai atverti ir jos pačios amžininkai…“ (Viktorija Daujotytė. Meilė Lukšienė – lietuvių kultūrai ir literatūrai. Meilė Lukšienė „Prie tautos kultūros pamatų“, Vilnius, 2014, p. 11.)

Šiame rinkinyje sudėti ir skelbti darbai, ir dalis neskelbtų, taip pat tekstai, parašyti įvairiu laiku. Kai kuriuose jų yra pasikartojimų, taip pat ir naujų įžvalgų.

Knygos sudarytoja Ingė Lukšaitė dėkoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kancleriui M. Lukšienės 100-mečio minėjimo programos vykdymo komisijos pirmininkui Dainiui Numgaudžiui, komisijos pirmininko pavaduotojai Ritai Dukynaitei, ministerijos Strateginių programų biuro vedėjui Ričardui Ališauskui, ministerijos Švietimo aprūpinimo centro Leidybos skyriaus vedėjai Elvyrai Matačiūnienei ir visiems padėjusiems šiam leidiniui pasiekti skaitytojus.

Knyga yra išleista Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. XI-2213 „Dėl 2013 metų paskelbimo Meilės Lukšienės metais“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 364 „Dėl valstybinio Meilės Lukšienės metų priemonių plano patvirtinimo“.

Knygos egzemplioriai bus perduoti aukštųjų mokyklų, mokslo bei ugdymo įstaigų bibliotekoms.

Leidėjas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2014 m.

M. Lukšienė_Prie tautos kultūros pamatų