„Metuose“ – Vytauto Kubiliaus tekstai

Ilgą laiką „Metai“ buvo neįsivaizduojami be vieno iš profesionaliausių, atidžiausių literatūros žinovų – profesoriaus Vytauto Kubiliaus (1928–2004) straipsnių. Iki pat jo mirties žavėjęs produktyvumu, plačiu akiračiu, jis rašydavo žurnalui arba buvo daugelio redakcijos inicijuotų diskusijų dalyvis. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę jo tekstai taikliai vertino ir nutylėtą klasiką, primindavo klasikus (Vincas Mykolaitis-Putinas, Salomėja Nėris, Faustas Kirša, Juozapas albinas Herbačiauskas), įvesdindavo išeivijos vardus (Oskaras Milašius, Tomas Venclova), daugybė dėmesio iškilioms kultūros asmenybėms (Juozas Keliuotis), o recenzijoje gilindavo stilistinius pokyčius.

Nuo 2006 m. publikuotos Kubiliaus dienoraščių ištraukos atskleidžia, kiek daug būta rūpesčio, savigraužos, nihilizmo, nusivylimo, o straipsniai gali klaidingai parodyti irgi susidomėjimą vien negatyviuoju literatūros problemų spektru (katastrofos, mirtis, pamišęs herojus ir pan.). Tačiau iš esmės jais įsižiūrima į tas linkmes, kurios priešindavosi socialistiniam realizmui, kas buvo nustelbta ar literatūroje tapo laisvos minties, intelektualiosiomis grožinės literatūros tendencijomis, kurių literatūrologas nenuvertino.
Skaitant „Metuose“ pasirodžiusius straipsnius galima matyti tam tikrą Kubiliaus straipsnių modelį – remiantis naujausia pasauline literatūra, žinynais (skaityta anglų, rusų, prancūzų, italų, lenkų kalbomis) atidžiai ir plačiai kalbėti apie tuometinę naujausią literatūrą, dalį skirti bendra problemai, kitose tolygiai – jos aktualizacijai tiek išeivijos, tiek Lietuvoje kūrusių rašytojų tekstuose. Daugelį ir šiandien gali nustebinti akiračio plotis, taiklūs kelti klausimai.

Skaitytojams pateikiama didžioji dalis Kubiliaus mėnraščiui rašytų straipsnių, dienoraščių ištraukų, recenzijų. Artimiausiu metu tikimasi pateikti pilną tekstų žemėlapį.
-nb-

Maloniai kviečiame skaityti:
http://www.zurnalasmetai.lt/?p=6892&fbclid=IwAR2uv1Fp3tNgB85mRLVk7xnO2RlWfcjR5oTJmvfrWmLeJD65MghydbP_IkE

Mielieji lituanistai,
nepamirškite prenumeruoti „Metų“.
Užsisakyti „Metus“ galima ir aktyvavus šią nuorodą:
https://www.prenumeruok.lt/NewSubscription.aspx