Milda Keturakytė. Rašytojų sąjungos ir rašytojo drama Lietuvos nepriklausomėjimo kontekste

XX a. pabaigoje įvykęs perėjimas iš sovietinės priklausomybės į nepriklausomos Lietuvos būvį – lūžio metai – tai radikalių ir sudėtingų pokyčių laikotarpis. Pagrindinį pasikeitimą (fikcinė Lietuvos SSR tapo nepriklausoma Lietuvos Respublika) sekė galybė kitų politinės sant­varkos, ekonomikos taisyklių, kultūros ir socialinio gyvenimo permainų. Vienas iš tokių pokyčių (į)vyko su rašytojų socialiniu statusu: dėl ypatingos jų padėties sovietinėje sistemoje ir tos padėties dinamikos vėlesniais (lūžio ir pirmaisiais nepriklausomybės) metais rašytojų socialinis statusas yra itin simptomiškas vykusio kismo pavyzdys.
Mildos Keturakytės straipsnis „Rašytojų sąjungos ir rašytojo drama Lietuvos nepriklausomėjimo kontekste“ skelbtas žurnale „Naujasis Židinys-Aidai“ (2015, Nr.4)
Visas tekstas čia.