Mirė literatūros redaktorė Nijolė Kvaraciejūtė

Sekmadienį, eidama 84-uosius metus, mirė 2022-ųjų literatūros redaktoriaus premijos „Auksinė lupa“ laureatė, grožinės ir humanitarinės literatūros redaktorė Nijolė Kvaraciejūtė.

Apie tai pranešė Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga.

N. Kvaraciejūtė gimė 1940-01-15 Biržuose.

1960–1965 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Baigusi studijas dirbo „Pergalės“ (dabar „Metai“), „Naujosios Romuvos“, „Gamos“ redakcijose. Nuo 1988 m. iki paskutinių dienų redagavo meno ir literatūros almanachą „Krantai“. Buvo aukštos kompetencijos, atsidavusi savo darbui redaktorė, ugdžiusi ne vieną rašytojų, kritikų ir vertėjų kartą.

Redaktorės profesionalumą labai vertino R. Granauskas, A. Baltakis, J. Macevičius, O. Baliukonė, R. Skučaitė, V. Daujotytė, A. Juozaitis, vertėjos I. Balčiūnienė ir D. Sirijos Giraitė.

N. Kvaraciejūtė išvertė kūrinių iš rusų kalbos, išleido atsiminimų knygą, suredagavo daug reikšmingų mūsų kultūrai knygų, tarp kurių paminėtina V. Daujotytės „Su Jurgiu Baltrušaičiu“, „Kalbos kalbėjimas“, „Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių“, A. Juozaičio „Šanchajaus istorijos“, „Alsavimas“, „Salomėja – sunkiausi metai“, V. Daunio „Šeštoji diena“, „Kūrybos karalystės šviesa“, R. Granausko „Gyvulėlių dainavimas“, „Kenotafas“, „Išvarytieji“, „Trečias gyvenimas“, D. Šabasevičienės „Teatro piligrimas“, D. Krištopaitės „Apie kitus ir save“, H. Šabasevičiaus „Baletas LT: originalūs baleto ir šokio spektakliai, sukurti Lietuvoje XX a.–XXI a. pradžioje“, D. Sirijos „Giraitės“ versti iš estų k. penki A. H. Tammsaarės „Tiesos ir teisingumo“ tomai, J. Kaplinskio eseistika „Šis bei tas“, J. Krosso romanas „Sustingęs skrydis“.

lrt_lt_logo_fb