Mokslo žurnalas „Literatūra“ (61) numeris laukia skaitytojų

Kviečiame skaityti naują mokslo žurnalo Literatūra (61) numerį, skirtą lietuvių literatūrai.

Numeryje paskelbti mokslo straipsniai:

Viktorija Šeina, Literatūrinio kanono tyrimai: metodologinės gairės;

Ramunė Bleizgienė, Liaudies rašytoja valstiečiams skaitytojams: Žemaitės ankstyvoji recepcija (1895-1915);

Ona Dilytė, 20-ųjų metų kartos liudijimai privačiojoje raštijoje: Alberto Dilio (1920-2000) atvejis;

Elena Baliutytė, „Neik su velniu obuoliauti“: Fausto mitas Eduardo Mieželaičio kūryboje;

Dalia Jakaitė, Neblėstantis meilės erosas naujausioje Kornelijaus Platelio poezijoje.

Recenzijos:

Dainora Pociūtė, Nauja monografija apie Bernardiną Ochiną ir ankstyvąjį Italijos evangelizmą [Recenzuojama: Michele Camaioni. Il Vangelo e L’Anticristo: Bernardino Ochino tra francescanesimo ed eresia (1487-1547). Istituto italiano per gli studi storici di Napoli. Bologna: Società Editrice il Mulino, 2018];

Eleonora Buožytė, Studija apie literoniškosios Reformacijos ir Šiaurės Europos kalbų procesus [Recenzuojama: Languages in the Lutheran Reformation. Textual Networks and the Spread of Ideas, ed. Mikko Kauko, Miika Norro, Kirsi-Maria Nummila, Tanja Toropainen, Tuomo Fonsén, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019]

VU Lietuvių literatūros katedros kronika (2019 metai) bei Viktorijos Daujotytės in memoriam Vitui Areškai (1927-2019).

https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/issue/view/1408?fbclid=IwAR2VZOTKcFjQyQX-JTEoKSvYUugQluOnr29iTEhcHv3lpL1L0aDoeXenBKo

cover_issue_1408_en_US