Naujiena mokykloms – specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau – Centras), įgyvendinant ES projektą ,,Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra” (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001), pristato specialiuosius modulius aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams (toliau – moduliai). Kviečiame naudotis Centro internetinės svetainės www.sppc.lt  išteklių banke patalpintais Mokytojo ir Mokinio modulių aplankais. Mokinio aplanko užduotys yra prieinamos visiems, todėl jomis gali naudotis tiek mokytojai, tiek mokiniai, tiek jų tėvai. Mokytojo aplankas yra prieinamas tik pedagogams ir yra apsaugotas slaptažodžiu, kurį mokytojai gali užsisakyti užpildę aplanko viduje esančią užklausą.

Mokinio aplanke esančios modulių užduotys pateikiamos netradiciškai, patraukliai ir kūrybiškai, jos įvairiapusiškos, o kartais provokuojančios ir sudėtingos. Užduotys gali būti naudojamos pamokose ar namuose kaip papildoma mokomoji medžiaga aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams. Mokytojo aplanke pateikiamos rekomendacijos darbui su užduotimis ir kai kurių užduočių atsakymai.

Moduliai parengti bendradarbiaujant projekto mokytojams ekspertams ir psichologams ekspertams. Lietuvių kalbos modulius parengė projekto mokytojos ekspertės Nida Poderienė ir dr. Sonata Vaičiakauskienė. Matematikos moduliai parengti projekto mokytojų ekspertų Eduardo Juškos, doc.dr. Jolitos Dudaitės, doc.dr. Aistės Elijio. Gamtamokslių dalykų modulius parengė projekto mokytojai ekspertai dr. Daiva Bigelienė, Simas Ignatavičius, Irmantas Adomaitis. Moduliai išbandyti 30 Lietuvos mokyklų, atrinktų konkurso būdu.

Moduliai skirti 3 – 4 ir 5 – 8 klasių mokiniams. Iš viso parengta po 21 lietuvių kalbos ir matematikos bei 19 gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) modulių.

Lietuvių kalbos moduliai nuo kitų autorių užduočių skiriasi tuo, kad juose pateikiamos užduotys yra sudėtingesnės sintaksės ir leksikos arba kaip tik per daug supaprastinto teksto, kai trūksta prasmės ryšių žodžių ir pan. Užduotys yra pateikiamos įvairiapusiškiau – tekstine, garsine ir vaizdo medžiaga. Sukurti moduliai yra orientuoti į vaikų analitinio ir kūrybinio mąstymo ugdymą pateikiant sudėtingesnę medžiagą ir užduotis.

Matematikos moduliai daugiausia skirti aukštesniesiems mokinių gebėjimams plėtoti, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti naudojami ir visai klasei – ypač lengvesnieji klausimai arba žemesniosioms klasėms skirti moduliai. Daliai užduočių pateiktos sprendimo užuominos, tuo tarpu mokytojams skirtame aplanke pateikti visų specialiųjų modulių užduočių atsakymai.

Sudarant gamtos mokslų modulius temos parinktos gilinant bendrųjų ugdymo programų supratimą, turimų žinių ir gebėjimų plėtotę. Užduotys yra įtraukiančios, skatinančios žingeidumą, susietos su gyvenimo kontekstu, mokinių prašoma analizuoti bei interpretuoti duomenis, modelius, neįprastas situacijas, palyginti bei įvertinti prieštaringas nuomones, patiems pateikti ar papildyti modelius.

Moduliai parengti siekiant išnaudoti aukštesniųjų gebėjimų turinčių vaikų ugdymo galimybes, jiems sudarant sąlygas plėtoti savo ypatingus gabumus. Iki šiol tai buvo sudėtinga, nes dažniausiai tokių mokinių ugdymas priklausė nuo mokytojo kompetencijos ir entuziazmo, buvo prieinamas ribotam mokinių skaičiui, be to nebuvo vieningos sistemos darbui su tokiais mokiniais. Tikimės, kad moduliai bus ypatingai naudingi ugdant aukštesniųjų gebėjimų turinčius vaikus ir tobulinant jų gebėjimus.

Siužetai apie lietuvių kalbos ir matematikos modulius čia.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro informacija.

sppc-logo