Netektis. Aloyzas Každailis (1943 06 27–2018 05 08)

Gegužės 8-osios vakarą mirė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordino kavalierius, Klaipėdos miesto Garbės pilietis, Klaipėdos kultūros magistras, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, istorikas, muziejininkas Aloyzas Každailis. Netekome asmenybės, savo gyvenimą skyrusios Lietuvos jūrinės tapatybės įtvirtinimui.


Aloyzas Každailis. Alfonso Mažūno nuotrauka.

Gimė Aloyzas Každailis 1943 m. birželio 27 d. Grinkiškyje, Radviliškio rajone, mokytojų šeimoje. 1960 m. baigė Baisogalos (Radviliškio raj.) vidurinę mokyklą, 1965 m. – Vilniaus valstybinio  universiteto istorijos specialybę.1965–1968 m. dirbo Klaipėdos kraštotyros muziejaus vyr. moksliniu bendradarbiu. Aloyzas Každailis buvo ir puikus mokytojas, ne vienam jo pamokų ar paskaitų klausytojui padėjęs gūdžiu sovietmečiu puoselėti drąsią Lietuvos idėją.

1970 m. rugsėjo 1 d. Aloyzui Každailiui buvo pavesta įkurti Klaipėdos kraštotyros muziejaus Jūrų skyrių. 1971 m. liepos 11 d. atidaryta pirmoji respublikoje jūrinė ekspozicija, tapusi šiandieninio Lietuvos jūrų muziejaus pradžia. 1975 m., įkūrus Klaipėdos jūrų muziejų, Aloyzas Každailis tapo jo direktoriumi. Jis buvo ne tik vadovas, bet ir muziejaus kūrėjas: išstudijavo Merzerburgo istorinį archyvą, kur surado Nerijos forto statybos brėžinius. Ši medžiaga padėjo restauruoti Antrojo pasaulinio karo metu sugriautą Nerijos fortą, įrengti mokslinę laivybos istorijos ekspoziciją.

Už jūrinių tradicijų Lietuvoje puoselėjimą, unikalaus jūrinės kultūros ir jūrų gamtos pažinimo komplekso kūrimą, 1982 m. drauge su kitais Jūrų muziejaus ir akvariumo kūrėjais A. Každailis apdovanotas Lietuvos valstybine premija.


Ekspedicija Centriniame Rytų Atlante, 1975 m. Lietuvos jūrų muziejaus rinkinio nuotrauka.

Aloyzas Každailis tiesiog gyveno muziejaus plėtra, naujų ekspozicijų kūrimu, pats vykdavo į jūrines ekspedicijas rinkti eksponatų. Darbai vijo darbus, idėjos – idėjas: 1994 m. buvo atidarytas delfinariumas. Taip Kopgalyje buvo sukurtas unikalus jūros gamtos ir marinistinės kultūros pažinimo kompleksas.

Aloyzui Každailiui vadovaujant, Lietuvos jūrų muziejus tapo labiausiai lankomu muziejumi Lietuvoje, garsinančiu Klaipėdos vardą. Aloyzo Každailio dėka Lietuvos jūrų muziejus suklestėjo ir tapo tikru mokslo, Lietuvos jūrinių tradicijų puoselėjimo bei skleidimo židiniu.

Aloyzas Každailis gyveno nerimastinga kūrybos dvasia. Ji neišsiteko direktoriaus poste. 1981 m. išleista A. Každailio knyga „Laivai ir jūrininkai“ ne vienai kartai yra tapusi jūrų pasaulio pažinimo biblija, praplečianti horizontus ir įjūrinanti žemišką lietuvį. Už šią knygą jis pelnė Žvejų literatūrinę premiją. Knygelė paties mažiausiems „Ko verkė plekšnytė“ 1988-aisiais pripažinta skaitomiausia. Populiarios ir kitos jo knygos: „Žvyniuko laiškai iš Karibų jūros“ (1994), „Polonų istorijos“ (1997). Tris knygos paskirtos muziejui: „Lietuvos jūrų muziejus. Dvidešimt augimo metų“ (1999), „Veidu į jūrą: Lietuvos jūrų muziejui 25 metai“ (2004), ‚Smagios sunkios dienos“ (2009).


Lietuvos jūrų muziejaus atidarymas, 1979 m. Lietuvos jūrų muziejaus rinkinio nuotrauka

Prieš dešimt metų, Lietuvos jūrų muziejui pasitinkant 30-metį, Aloyzas Každailis parašė paskutinę savo knygą „Smagios sunkios dienos“ – Lietuvos jūrų muziejaus sukūrimo istoriją, pasak paties autoriaus, surašytą laiškais iš praeities į dabartį ir atbulai. Pats A Každailis apie savo kūrybinį darbą pasakė: „Literatūrinė kūryba man padėjo atgauti dvasią nuo įtempto darbo muziejuje, ypač statant delfinariumą Lietuvai sudėtingu 1987-94 metų laikotarpiu. Šiuo metu literatūrinė kūryba man padeda priešintis puolančioms negalioms.“

Atsisveikinimas su Aloyzu Každailiu vyks gegužės 13 d., sekmadienį, nuo 10 iki 16 val., „Aternos“ laidojimo namuose Joniškės g. 36. Atsisveikinančiųjų prašoma palydėti Aloyzą Každailį apsiribojant gėlės žiedu.

Bernardinai.lt