Netektis. Arnoldas Piročkinas (1931 02 25–2020 09 15)

Mirė kalbininkas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras Arnoldas Piročkinas. Šią žinią paskelbė socialiniuose tinkluose ir Arnoldo Piročkino kolegos, ir Lietuvių kalbos draugija.

 

Arnoldas Piročkinas

Prof. Arnoldas Piročkinas / Stop kadras

Arnoldas Piročkinas (g. 1931 m. vasario 25 d. Pašventyje, Jurbarko vlsč.) buvo darbštus ir įžvalgus Jono Jablonskio kalbinio palikimo tyrėjas – išleido knygas „Prie bendrinės kalbos ištakų“ (2 d. 1977), „J. Jablonskis – bendrinės kalbos puoselėtojas“ (1978), „Jonas Jablonskis“ (1980), „Jono Jablonskio laiškai“ (1985), „Jono Jablonskio leksiniai taisymai“ (1970), „Jono Jablonskio gramatiniai taisymai“ (1976), „Jono Jablonskio kalbos taisymai“ (1986), „Straipsniai ir laiškai“ (1991).
Parašė mokomųjų leidinių vidurinei ir aukštajai mokyklai, kalbos populiarinamųjų darbų: „Priduriamosios konstrukcijos dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje“ (1969), „Atpasakojimai IV–VIII klasei“ (su Zita Alauniene, 1977 ir 1982), „Lietuvių kalbos pamokos“ (1992), „Mokomės lietuvių kalbos: aukštesniojo kurso vadovėlis“ (1995), „Administracinės kalbos kultūra“, „Jaunajam lituanistui: mokslinio darbo metodikos pradmenys“ (abi 1990), „Lietuvių kalbos savitumas: lietuvių kalbos gretinimas su giminingomis kalbomis“ (2016). Paskelbė straipsnių mokslo ir mokslo populiarinamojoje spaudoje.
Išleido čekų kalbos vadovėlį (1973), parengė „Lietuvių–lenkų ir lenkų–lietuvių žodyną“ (2001), „Čekų–lietuvių, lietuvių–čekų kalbų žodyną“ (2004).
Visada buvo savas, laukiamas ir gerbiamas gimtajame Jurbarko krašte. Sudarė ir redagavo knygą „Jurbarkas: istorijos puslapiai“ (1996). Šiltai bendravo su Lietuvių kalbos draugijos Jurbarko skyriumi, dažnai būdavo kviečiamas dalyvauti skyriaus renginiuose. Nuo 2011 m. – Jurbarko rajono garbės pilietis.
Ramaus Jums amžinojo poilsio, mūsų Profesoriau!
Atsisveikinimas ketvirtadienį nuo 16.00 val. Vilniuje, Olandų g. , 9 salėje, penktadienį nuo 12.00 iki 14.00 val. Jurbarko krašto muziejaus židinio salėje (Vydūno g. 21).
Laidotuvės Jurbarko evangelikų liuteronų kapinėse.

LKdraugija

Šalies vadovas pareiškė užuojautą dėl profesoriaus Arnoldo Piročkino mirties

Netekome profesoriaus Arnoldo Piročkino (1931–2020)

Mirė žinomas kalbininkas Arnoldas Piročkinas: buvo Jurbarko siela

Mirė žinomas kalbininkas Arnoldas Piročkinas