Netektis. Dovydas Judelevičius (1925 10 05–2020 09 23)

Rugsėjo 23-iąją, trečiadienį, mirė Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos teatro sąjungos narys, literatūros ir teatro kritikas Dovydas Judelevičius. Šią žinią LRT.lt pranešė velionio dukra Irma Ratkevičienė ir sūnus Leonas Judelevičius.

Germanistė, teatrologė Irena Veisaitė LRT.lt teigė, kad būtent D. Judelevičius ją įtraukė į teatrinę veiklą. „Jis buvo nuostabus kolega, visada padėdavo. Studentai jį labai mėgo. Dėstė 19 ir 20 amžių literatūrą. Buvo nepaprastos inteligencijos žmogus. Turėjo daug žinių, galima sakyti, vaikščiojanti enciklopedija“, – tvirtina profesorė apie vieną garsiausių Lietuvos šekspyrologų.

D. Judelevičių ji prisimenanti dar iš prieškario Kauno, jis mokėsi hebrajiškoje gimnazijoje. D. Judelevičiaus tėvas buvo vienas geriausių ir populiariausių Kauno advokatų. Paskiau šeima atsidūrė Rusijoje, taip jai pavyko išvengti Holokausto.

Velionio bičiulis teatrologas dr. Markas Petuchauskas LRT.lt teigė D. Judelevičių pažinojęs nuo gana senų laikų – kaip malonų, korektišką žmogų ir švelnų, diskretišką kritiką. „Iš pradžių jis buvo žinomas kaip literatūrologas, literatūros kritikas, paskiau pamažu pradėjo rašyti ir apie teatrą“, – pasakoja pašnekovas.

Vienas pirmųjų jam į atmintį įsirėžusių D. Judelevičiaus literatūros darbų buvo veikalas apie satyrą ir komizmą Petro Cvirkos kūryboje. Vėliau anglų filologijos specialistas parašė reikšmingų straipsnių ir veikalų apie Williamą Shakespeare`ą, jo dramaturgijos inscenizacijas Lietuvos teatre.

„Šie darbai buvo labai palankiai sutikti, nepaprastai įdomūs. Vėliau, įsidrąsinęs, pradėjo rašyti ir apie kitus teatro veikalus, tarp jų ir lietuvių dramaturgų“, – pasakoja M. Petuchauskas.

Anot jo, D. Judelevičiaus veikalai apie teatrą atskleidė literatūrinį požiūrį, tačiau dėl to buvo tik dar įdomesni. „Paskui staiga D. Judelevičius pasitraukė iš viešo literatūros ir teatro gyvenimo. Negalėjau jam nei prisiskambinti, nei pakviesti į susitikimus, renginius“, – teigė M. Petuchauskas.

Daugiau kaip keturis dešimtmečius docentas D. Judelevičius skyrė Vilniaus pedagoginiam institutui (VPI, dabar VDU Švietimo akademija). Mokėjo studentus sudominti lietuvių dramaturgų Sauliaus Šaltenio, Kazio Sajos, Kosto Ostrausko, Juozo Glinskio, Juozo Grušo kūryba, ezopinės kalbos apraiškomis.

Filologijos studentai bus jam dėkingi už įgytus šiuolaikinės lietuvių poezijos analizės įgūdžius, taip pat už poezijos vertimų žanrą, atvertą per W. Shakespeare`o sonetus. D. Judelevičius sugebėjo intriguojamai atskleisti 20 amžiaus lietuvių poezijos kontekstą, remdamasis iliustratyviais pavyzdžiais iš poetų kūrybos ir gyvenimo.

Literatūrologas, semiotikas profesorius Kęstutis Nastopka teigė su D. Judelevičiumi susipažinęs 1972 metais, kai pradėjo dirbti VPI. Anot jo, kolega buvo autoritetingas dėstytojas, puikus W. Shakespeare`o specialistas, aktyviai dalyvavęs literatūriniame Lituanistikos fakulteto gyvenime, kūrybos vakaruose.

„Prisidėjo per to, kad VPI, nepaisant įvairių ideologinių varžtų, išlaikė gyvą literatūros sklaidos misiją. Jis gynė gyvuosius literatūros daigus, palaikė tuos, kuriuos spaudė tuometė valdžia, pavyzdžiui prof. Vandą Zaborskaitę. Nepaprastai šviesi asmenybė“, – apibendrino K. Nastopka.

1951 m. Maskvos universitete D. Judelevičius baigė anglų kalbą ir literatūrą. 1957 m. filologijos mokslų kandidatas.

1951–1994 m. Vilniaus pedagoginio instituto (nuo 1992 m. Vilniaus pedagoginis universitetas) dėstytojas, nuo 1962 m. docentas. 1965–1967 m. tęstinio leidinio „Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Literatūra“ atsakingasis redaktorius. Nuo 1958 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Sudarė S. Nėries poezijos vertimų į rusų k. rinkinius (1974 m.; su V. Kubiliumi, 1979 m., 1988 m.). Parašė straipsnių apie teatrą, užsienio dramaturgijos ir poezijos vertimus, T. S. Elioto, J. Joyce`o, O. Wilde`o kūrybą, W. Shakespeare`o kūrinių leidimus lietuvių kalba, parengėjų paaiškinimus (Raštai 6 t. 1961–1965 m., Du veroniečiai. Tuščios meilės pastangos 1983 m. ir kt.). Išvertė S. Becketto, A. Millerio, B. Shaw, J. Sobolio pjesių.

Atsisveikinti su velioniu bus galima Olandų g. Ritualinių paslaugų centre, 7 salėje, nuo šeštadienio 12.00 val. iki sekmadienio 12.00 val. Laidotuvės vyks Vilniuje, Sudervės žydų kapinėse.

LRT

 

 

Lituanistų sambūris,
dėkodamas a. a. Dovydui Judelevičiui už kultūrinių horizontų plėtrą,  nuoširdžiausiai užjaučia jo šeimą, gimines ir artimuosius.

 

Audronė Girdzijauskaitė. Keletas žodžių apie bičiulį