Netektis. Eglė Juodvalkė (1950 01 28–2020 03 29)

Eglė Juodvalkė – Čikagoje gimusi poetė, žurnalistė, rašytoja. Čia universitete studijavo slavistiką ir teatro meną. „Laivės“ ir „Laisvosios Europos“ radijo darbuotoja. Poezijos rinkiniuose „Jei tu paliesi mane“ (1972) bei „Pas ką žiedas žydi“ (1983) pratęsė neornamentuotos kalbos generacijos tradicijas, atsisakiusi klasikinės formos, eilėraštį kuria kaip fragmentišką pasakojimą, dažnai teatralizuotą, ritualizuotą. Anot Dalios Satkauskytės, poetei būdingas bendrumo su savo gentimi jausmas, kuris yra labiau egzistencinis, o ne lokalinis matmuo. Jos poezijoje folkloro motyvai įsipina į pasaulio kultūros kontekstą.

Pasak literatūros tyrinėtojos, ryškiausia ir savičiausia E. Juodvalkės kūryboje – moteriškumo paradigma, virstanti įdomia moters brendimo ir savivokos istorija. E. Juodvalkė išleido memuarų knygą „Cukraus kalnas, arba Lietuvės cukrininkės nuotykiai Amerikoje ir kitose egzotiškose šalyse“ (2000). Taip pat išleido poezijos rinkinius „Mnemosinės vėrinys“ (1996) bei „Veidrodis ir tuštuma / The Mirror and the Void“ (2002).

Lit. ir menas

Eidama 71-uosius mirė JAV lietuvių poetė ir žurnalistė Eglė Juodvalkė (LRT)

Mirė JAV lietuvių poetė ir žurnalistė Eglė Juodvalkė

Eglės Juodvalkės kūryba

Legendos. Šiandien ir visados. Eglė Juodvalkė lietuvybės niekada nepamiršo: negalėjau būti kuo nors kitu