Netektis. Feliksas Vaitiekūnas (1926 07 15–2016 06 11)

Rašytojų sąjunga pranešė, kad šeštadienį Vilniuje eidamas 90-uosius metus mirė žymus vertėjas ir redaktorius, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Feliksas Vaitiekūnas.

„Lietuva neteko dar vieno savo iškilaus sūnaus – Anapilin išėjo kuklus ir darbštus, didis lietuvių kalbos žinovas ir mylėtojas, tikras Lietuvos patriotas vertėjas ir redaktorius“, – teigia rašytojas Grigorijaus Kanovičiaus.

Feliksas Vaitiekūnas gimė 1926 metais Anykščių rajone. 1942–1944 metais jis mokėsi Telšių mokytojų seminarijoje, 1944–1945 metais – Panevėžio mokytojų seminarijoje.

1945 metų pavasarį F.Vaitiekūnas buvo suimtas, apkaltintas antisovietine veikla, nuteistas ir kalinamas Panevėžyje, Vilniuje (Lukiškėse) ir Vorkutoje (Rusijoje). Po metų paleistas iš kalinimo, studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo išsilavinimą. Taip pat baigė Vilniaus teatro dramos studiją.

Po studijų F.Vaitiekūnas kurį laiką dirbo laikraščio „Lietuvos pionierius“ redakcijoje, o nuo 1952 iki 1960 metų – redaktoriumi Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje (dabar – „Vaga“). Nuo 1960 iki 1991 metų, iki išeidamas į pensiją, jis dirbo literatūros žurnale „Pergalė“ redaktoriumi, redagavo čia skelbiamą grožinę literatūrą.

F. Vaitiekūnas vertė prozos ir sceninius kūrinius iš rusų kalbos. Jo pastangomis lietuviškai prakalbo Jevgenijaus Švarco, Konstantino Vorobjovo, Vasilijaus Šukšino, Michailo Bulgakovo ir daugelio kitų rusų rašytojų veikalai. Ypatinga vieta F. Vaitiekūno darbe buvo skirta rašytojo G. Kanovičiaus kūrybai. Jis buvo beveik visų jo romanų ir pjesių vertėjas iš rusų kalbos, išvertė ir išleido penkiolika jo knygų, surado lietuviškus atitikmenis žydiškam jų tekstų koloritui, išvertė ne kalbą, o autoriaus kūrybos stilių.

Velionis pirmadienį nuo 14.00 val. bus pašarvotas šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo salėje (Paco 4, Vilnius) Atsisveikinimas iki antradienio, birželio 14 d., 10.00 val. Laidotuvės Anykščių rajono Surdegio miestelio kapinėse. Šv. Mišios antradienį 7.30 val.

lrytoLogoFb