Netektis. Ginas Žiemys (1947 04 08–2020 01 01)

Tik įžengus į Naujuosius, pasiekė skaudi žinia – mus paliko poetas, etnologas, baltų mitologijos tyrinėtojas Ginas Žiemys.

G. Žiemys gimė Aukštaitijoje, netoli Pušaloto, mokėsi miestelio vidurinėje, baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, dirbo hidrotechnikos inžinieriumi, tačiau kūryba jį traukte traukė – juk neeiliniai gabumai išryškėjo dar mokykloje. Ginas buvo aktyviausias moksleivių literatų būrelio narys, anksti pradėjo eiliuoti, savo eilėraščius periodikoje skelbė jau nuo 1973 m., vėliau aktyviai dalyvavo Kauno jaunųjų rašytojų sekcijos veikloje.

„Įsiminė Gino begalinis kuklumas, noras kalbėti ir esminius dalykus įžvelgti kolegų kūryboje, savo ieškojimus nutylint, – prisimena Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gediminas Jankus. – Kūrė labai atsakingai, jautė atsakomybę už žodį, metaforą, ir romantinis pakylėjimas, būdingas jaunystės eilėms, palaipsniui virto įprasmintu, apmąstytu būties laikinumo ir trapumo suvokimu.“

G. Žiemys giliai domėjosi mitologija, baltų tikėjimais, stebuklinių pasakų lyginamąja analize, tad netrukus buvo priimtas į Vytauto Didžiojo universiteto aukštąsias – doktorantūros – studijas; jo darbo vadovu tapo įžymusis tautosakininkas ir mitologas, profesorius, habilituotas daktaras Norbertas Vėlius (1938–1996). Profesorius ragino ieškoti sąsajų tarp Veneros figūrų ir baltiškojo panteono dievybių, tad ankstyviausios Gino knygos ir atskleidžia šiuos tyrimus: „Austėjos gimimas“ (2001), „Slibino sugrįžimas“ (2004), „Dingęs pasaulis“ (2012).

Savo pirmąjį poezijos rinkinį „The Interpreter“ Ginas išleido tik 2009 m. Po kelerių metų pasirodė „Bučinių meistras“, o 2015 m. – „Sapno gėlė“.

Belieka apgailestauti, kad ne tik G. Žiemio eilėraščių rinkiniai, bet ir ypač reikšmingi baltų, indoeuropiečių kosmologijos tyrimai iki šiol nesulaukė tinkamo įvertinimo. Pasak G. Jankaus, tas jo begalinis kuklumas ir dorumas atsiskleidė dar vienu atveju – Ginas kruopščiai surinko, parengė ir išleido savo žemiečio kunigo Antano Janonio (1894–1963) pasakėčias, balades ir eiles. Rinkinys „Dulkių sauja“ (2013) didžiulis, per 500 puslapių…

Mus paliko darbštus, mąslus, ypatingo talento Kūrėjas. Kauno rašytojų vardu nuoširdžiai užjaučiame Gino Žiemio draugus ir artimuosius, sūnus Luką ir Evaldą.

Velionis sausio 3 d., penktadienį, bus pašarvotas Gerojo Ganytojo bažnyčios (Krėvės pr. 95A, Kaunas) šarvojimo salėje. Urna išnešama sausio 4 d., šeštadienį, 14 val. Laidotuvės vyks Eigulių kapinėse.

Kauno RS

Ginas Žiemys, „Ugnies paukšės didybė“

Kitos Gino Žiemio publikacijos