Netektis. Gintautas Akelaitis (1949 09 07–2020 08 02)

Rugpjūčio 2 d. netekome kalbininko, buv. Vilniaus pedagoginio universiteto docento, Mykolo Romerio universiteto profesoriaus, ilgamečio Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nario, Lietuvių kalbos draugijos nario prof. dr. Gintauto Akelaičio.
G.Akelaitis

Gintautas Akelaitis 1972 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Dirbo mokytoju Vilniuje. Nuo 1975 dirbo Vilniaus pedagoginiame universitete (iki 1992 Vilniaus pedagoginis institutas); docentas (1998), nuo 2001 dėsto Mykolo Romerio universitete. Paskelbė straipsnių apie dabartinės lietuvių kalbos įterptinius vienetus. Išleido mokomąsias knygas Vientisinio sakinio skyryba (1978), Sudėtinio sakinio skyryba (1979, abi su J. Statkevičiene), Lietuvių kalbos sintaksės pratybosFunkciniai sakinių tipai (1998), Specialybės kalba: administracinės kalbos vadovėlis (2009, su V. Žilinskiene ir kitais), knygą Docentas Vincas Laurynaitis (2004, su S. Skrodeniu).

Atsisveikinimas su a. a. Gintautu Akelaičiu – rugpjūčio 4 d. nuo 15.00 šarvojimo salėje prie Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios.
Šv. Mišios aukojamos rugpjūčio 4 d. 18.30 Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje.
Urna į Karveliškių kapines išlydima rugpjūčio 5 d. 13.00.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimos narius, visus artimuosius, kolegas ir bendraminčius.

Išsamiai apie Gintauto Akelaičio darbus, pedagoginę ir visuomeninę veiklą rašyta „Gimtojoje kalboje“  G. Akelaitis. GK-2019-09

LKdraugija