Netektis. Gintautas Iešmantas (1930 01 01 – 2016 09 04)

Sekmadienį, rugsėjo 4-ąją, mirė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras,  poetas, žurnalistas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, buvęs rezistentas ir politinis kalinys, Nepriklausomybės Akto signataras Gintautas Iešmantas.
G. Iešmantas gimė 1930 metais. Lietuvių kalbos ir literatūros specialybę turėjęs signataras dirbo žurnalistu, kūrė poeziją. 1974 metais G. Iešmanto bute padaryta krata ir rasti nuo 1947 metų rašyti eilėraščiai apie laisvę – tuomet jis pašalintas iš „Komjaunimo tiesos“ redakcijos skyriaus vedėjo pareigų. Už politinę veiklą 1980 metais suimtas ir nuteistas 6 metams griežtojo režimo lagerio ir 5 metams ištrėmimo. Kalintas Permės srities Čiusovojaus rajone. Nuo 1986 metų iki 1988 metų lapkričio buvo tremtyje Komijoje, tais pačiais metais amnestuotas. 1989 metais Lietuvos socialdemokratų partijos atkūrimo iniciatyvinės grupės narys, 1989–1993 metais LSDP tarybos narys, 1989 metais – „Lietuvos socialdemokrato“, 1990–1991 metais – „Lietuvos žinių“ redaktorius. 1990–1992 metais Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras.
Išleido daugiau kaip 20 poezijos knygų.
Lrytas.lt 2010
Gintautas Iešmantas. Eilėraščiai