Netektis. Jonas Juškaitis (1933 05 30–2019 06 30)

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad š.m. birželio 30 rytą po sunkios ir ilgos ligos mirė poetas, vertėjas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Jonas Juškaitis.

Jonas Juškaitis gimė 1933 05 30 Kuturiuose, Jurbarko rajone. 1958 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Dirbo mokytoju, 1958–1962 m. „Literatūros ir meno“ redakcijoje. Nuo 1971 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Jonas Juškaitis yra parašęs ir išleidęs aštuoniolika poezijos knygų: Ir aušros, ir žaros (1962), Mėlyna žibutė apšvietė likimą (1972), Tolimos dainos (1981), Dešimt žodžių jazmino žiedui (1984), Su volungės balsu (1984), Anapus gaiso (1987), Pučia vėjas į širdį (1990), Pilnas vakaras nutilusios dainos (1994), Tolimos dainos, (1997), Tolimos dainos: rinktinė (2006),Varpai sudūlės nuo skambėjimo (1998), Lyra ant gluosnio (1998), Tolimos dainos (Brailio raštu)( 2001), Eglė vasaros naktį ( 2003), Labos nakties, naktie (2005), Žemei labiausiai patinka žmogaus šešėlis (2009), Jonas Juškaitis: eilėraščiai (2012), O laike, o niūniavime manęs (2018). Pastaraisiais metais, nors ir sunkiai sirgdamas, Jonas Juškaitis ir toliau kūrė, leidykla Homo Liber išleido jo knygas: Trauktis atsišaudant: apie knygas, laikus ir žmones (2016), Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis: laiškai (2018), bei Virginijos Balsevičiūtės parašytą monografiją apie Poetą Toks gražus, toks liūdnas.
Jonas Juškaitis buvo ir puikus vertėjas. Tarp jo verstų užsienio poetų yra A. Achmatova, F. G. Lorka, J. V. Getė, N. Gumiliovas, H. Heinė, F. Helderlinas, S. Jeseninas, O. Mandelštamas, K. K. Norvidas, R. M. Rilkė, G. Traklis, senovės japonų poetų. O Poeto eilėraščių yra išversta į anglų, baltarusių, ispanų, italų, latvių, lenkų, rusų, ukrainų, vengrų, vokiečių kalbas.
Jonas Juškaitis 1989 m. buvo apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija,
1999 m. tapo „Poezijos pavasario“ laureatu, o 2004 m. pelnė Jono Aisčio literatūrinę premiją už eilėraščių knygą „Eglė vasaros naktį“.
Užuojauta Poeto artimiesiems ir bičiuliams.

Apie JONĄ JUŠKAITĮ

Rimantas Kmita. Jono Juškaičio lyrikos vieta poezijos modernėjime sovietmečiu

Jonas Juškaitis – poetas, eseistas, vertėjas

„Vidurnakčio lyrikoje“ Jono Juškaičio eiles skaito Ramūnas Abukevičius

Jonas Juškaitis Kęstučio Nastopkos kūrybos vakare (2015 04 08)

Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė. Autentiškumo etika Jono Juškaičio kūryboje

Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė. Jono Juškaičio poezijos intertekstai

Mažoji studija. Kultūra ir religija. Pagerbiamas poetas Jonas Juškaitis (laidos vedėjas – Julius Sasnauskas)