Netektis. Albertas Rosinas (1938 02 07–2010 07 23)

Eidamas 73 metus penktadienį mirė garsus lietuvių kalbininkas, baltistas, filologijos mokslų daktaras Albertas Rosinas. Profesorius A. Rosinas bus pašarvotas Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje.
Profesorius A. Rosinas gimė 1938 m. vasario 7 d. Pajuodupyje, Kelmės rajone. Studijavo Vilniaus universitete ir Latvijos universiteto aspirantūroje. Dėl politinių aplinkybių aspirantūros baigti negalėjo. Nuo 1964 iki 1989 m. dėstė Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale ir iš jo išaugusiame Vilniaus inžineriniame statybos institute, o nuo 1989 – Vilniaus universitete. Buvo VU Baltų filologijos katedros vedėjas, žurnalų Baltistica ir Gimtoji kalba redaktorių kolegijos narys, atkurtosios Lietuvių kalbos draugijos pirmasis pirmininkas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas, Milano kalbininkų draugijos narys korespondentas. Svarbiausi profesoriaus A. Rosino mokslo darbai: „Baltų kalbų įvardžiai“, „Lietuvių bendrinės kalbos įvardžiai“, „Mikalojaus Daukšos tekstų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra“, „Latvių kalbos daiktavardžio linksniavimo sistema“ „Baltų kalbų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra“. Už baltų kalbų įvardžių tyrimus 1997 m. A. Rosinui paskirta Lietuvos Respublikos mokslo premija, taip pat profesoriaus Jono Kazlausko ir Lietuvos mokslų akademijos Kazimiero Būgos premijos. A. Rosinas parengė Prano Skardžiaus rinktinių raštų penkis tomus, drauge su bendraautoriais sudarė kelis statybos terminų žodynus, paskelbė straipsnių baltų kalbų istorijos, dialektologijos, kalbos kultūros klausimais. Alberto Rosino mokslo darbai – pirmiausia baltų kalbų įvardžių monumentalios studijos – yra didis įnašas į baltų ir apskritai indoeuropiečių kalbotyrą. Kolegos ir buvę mokiniai prisimename jį kaip neprilygstamą morfologijos specialistą, puikų latvių kalbos mokovą ir jos istorijos dėstytoją, kalbos kultūros entuziastą, kalbinių humoreskų meistrą, didelį darbštuolį. Profesorius gerai mokėjo ir nepaprastai mylėjo savo gimtąją tarmę, pastaraisiais metais buvo pasinėręs į jos veiksmažodžio tyrimus. Profesorius A. Rosinas bus pašarvotas Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje liepos 25 d. Atsisveikinimas nuo 10 iki 17 val. Liepos 26 d. atsisveikinti galima nuo 10 iki 13 val., o karstas išnešamas 15 val. Laidojamas Antakalnio kapinėse. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė gilią užuojautą velionio artimiesiems, kolegoms, studentams, Vilniaus universiteto kolektyvui ir visiems, kartu su juo dirbusiems bei jį pažinojusiems. „Lietuva neteko puikaus, išmintingo žmogaus ir mokslininko, kuriam brangiausias dalykas buvo kalba. Profesoriaus darbai ir tyrinėjimai neabejotinai įeis į lietuvių kalbos mokslo, baltistikos, lyginamųjų baltų kalbų, dialektologijos istoriją. A. Rosinas lietuvių ir užsienio mokslo leidiniuose paskelbė daugybę straipsnių istorinės ir lyginamosios gramatikos klausimais, rūpinosi kalbos kultūra, sukauptomis žiniomis nuoširdžiai dalijosi su jaunaisiais kalbininkais“, – sakoma valstybės vadovės užuojautoje.
Delfi
Eglė Žilinskaitė, Aušra Kaikarytė
„Gimtoji kalba“, 2010 8 21–29  GK_2010_8_21_29_A.Rosinui pagerbti